Archiwum Polityki

Umowa wygasła

W artykule Bianki Mikołajewskiej „Kancelaria Prezydencka” (POLITYKA 42) znalazło się zdanie: „Władze Jeleniej Góry, które w 2000 r. podpisały z NDI podobną umowę (dotyczyła budowy Aquaparku), po roku bezowocnych poszukiwań zerwały ją”.

Stwierdzenie to jest niezgodne z prawdą. Władze Jeleniej Góry nie zerwały umowy z NDI SA. Umowa pomiędzy zarządem miasta Jelenia Góra a NDI SA w sprawie doprowadzenia do realizacji projektu „Aquapark w Jeleniej Górze-Cieplicach” wygasła po upłynięciu okresu, na jaki została zawarta, tj.

Polityka 46.2007 (2629) z dnia 17.11.2007; Listy; s. 118