Archiwum Polityki

Wiecznie żywy

W lipcu 1903 r. zaczął się w Brukseli, czyli za granicą, zjazd Socjalistycznej Partii Robotniczej Rosji. Zaczął się w Brukseli, ale policja zjazdowiczów natychmiast przegoniła z Belgii, więc przenieśli się do Londynu, któremu to nie przeszkadzało. To po zakończeniu tego zjazdu właśnie Lenin i jego zwolennicy, których w SPRR była większość, zostali nazwani bolszewikami. Sto pięć lat temu w Londynie przyszli więc na świat bolszewicy. To znaczy – tam ich wtedy tak ochrzczono.

Polityka 20.2008 (2654) z dnia 17.05.2008; Tym; s. 114