Archiwum Polityki

Banki się łączą

Nie maleje fala wielkich połączeń bankowych. Drugi co do wielkości niemiecki bank prywatny – HypoVereinsbank do końca br. przejmie w całości największy bank austriacki – Bank Austria. Wartość transakcji oblicza się na 7,3 mld dolarów. W ten sposób powstanie jeden z największych banków w Europie. Ponieważ HypoVereinsbank jest właścicielem 88 proc. akcji Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie, a Bank Austria ma ponad 53 proc. akcji Powszechnego Banku Kredytowego w Warszawie, to nie można wykluczyć, że w ciągu 1–2 lat oba te banki także się połączą i powstanie trzeci co do wielkości bank w Polsce z 600 oddziałami i dziesiątą częścią aktywów całego sektora bankowego. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Drugi wariant to sprzedaż jednego z tych banków innemu inwestorowi.

Polityka 32.2000 (2257) z dnia 05.08.2000; Gospodarka; s. 59
Reklama