Archiwum Polityki

Przewaga w mediach

Brak przewagi w mediach powoduje, że niektórzy politycy czują się niepewnie, a nawet stan ich ducha można określić jako stan permanentnego zagrożenia. Skutecznym i lubianym przez społeczeństwo można być wyłącznie wtedy, gdy ma się przewagę w mediach. Bez przewagi w mediach jest się ciągle krytykowanym, ośmieszanym i dezawuowanym. Możemy rządzić doskonale, odnosić na wszelkich arenach politycznych same sukcesy, ale bez przewagi w mediach nie ma nas, giniemy. Jak, w takim razie, osiągnąć przewagę w mediach?

Polityka 33.2008 (2667) z dnia 16.08.2008; Fusy plusy i minusy; s. 94