Archiwum Polityki

Rabin straszy na cmentarzu

Z głupotą i religijnymi uprzedzeniami trzeba walczyć, bo to zjawiska groźne, zatruwające nasze życie publiczne. Dlatego cieszy inicjatywa słupskiego radnego PiS Tomasza Rosińskiego, który niedawno zaprotestował przeciwko próbie nadania imienia żydowskiego rabina Maksa Josepha ulicy, przy której leży miejski cmentarz w Słupsku.

Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy imienia rabina złożył prezydent miasta z uzasadnieniem, że rabin Maks Joseph był wielkim autorytetem moralnym i naukowym zarówno w Izraelu jak i w przedwojennym Słupsku.

Polityka 45.2008 (2679) z dnia 08.11.2008; Fusy plusy i minusy; s. 111
Reklama