Archiwum Polityki

Przeklęta lichwa

Zbyt łatwo rozdawany kredyt jest negatywnym bohaterem ostatnich miesięcy. Ale czy to w ogóle uczciwe – brać pieniądze za pożyczkę? Nasi przodkowie mieli co do tego poważne wątpliwości.

W Starym Testamencie pożyczek na procent surowo zakazywała Księga Wyjścia (22, 25), Kapłańska (23, 35–37), Powtórzonego Prawa (23, 19–25). W III Księdze Mojżeszowej czytamy: „Nie bierz od niego odsetek ani lichwy, aby Twój brat mógł żyć obok ciebie”. W Księdze Ezechiela Stwórca oburza się: „Bierzesz odsetki i dopłatę i krzywdzisz gwałtem swego bliźniego, a mnie zapomniałeś”. W kolejnych stuleciach podobne było stanowisko ojców Kościoła.

Polityka 51.2008 (2685) z dnia 20.12.2008; Historia; s. 108