Archiwum Polityki

Nagrody Historyczne POLITYKI

Zachęcamy wydawnictwa, instytucje naukowe oraz autorów do zgłaszania publikacji książkowych do Nagród Historycznych POLITYKI.

Od tego roku przesunęliśmy termin przyznania Nagród na Święto Konstytucji 3 maja.

Prosimy o przesyłanie do redakcji książek (dwa egzemplarze każdej zgłoszonej książki), wraz z krótkim listem przewodnim uzasadniającym zgłoszenie, w terminie do 10 marca 2009 r. na adres:

„Polityka” Spółdzielnia Pracy
02–309 Warszawa, ul.

Polityka 8.2009 (2693) z dnia 21.02.2009; Do i od Redakcji; s. 99
Reklama