Archiwum Polityki

Rekord szczepień

Prawdopodobnie rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę szczepień, jest Luther Burbank (1849–1926), amerykański botanik i ogrodnik, który szczepił i krzyżował ze sobą setki odmian roślin. Na jednej z czereśni w swoim ogrodzie zaszczepił ok. 400 (!) różnych odmian. Choć szczepki się przyjęły, to jednak drzewo po jakimś czasie obumarło. Inny jego rekord to zaszczepienie 144 odmian jabłoni na jednym drzewie. Na orzechach i kasztanach jadalnych zaszczepił po 8 różnych odmian i drzewa miały się świetnie i bardzo dobrze owocowały.

Przyrodnik Polityki Polityka. Przyrodnik Polityki. Nr 1. Wiosna. Inteligent na działce (90151) z dnia 11.04.2009; s. 28
Reklama