Wyszukaj na forum

Forum


Zasady publikowania
komentarzy znajdziecie
Państwo pod tym adresem.

Polityka.pl – strefa wolna od hejtu!

 

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Użytkownicy naszego Serwisu Internetowego!

Od wielu lat udostępniamy Państwu nasze Forum internetowe oraz przestrzeń blogową dla Waszych komentarzy – także tych krytycznych. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie, które są merytoryczne. Zależy nam bardzo, aby Państwa wpisy nie utonęły w rosnącej fali internetowego hejtu i niechlujstwa.
 

Warto, aby serwis POLITYKA.PL pozostał miejscem wartościowej wymiany poglądów, gdzie toczą się dyskusje, nawet zażarte, ale pozbawione mowy nienawiści. Zależy nam na tym, abyśmy wzajemnie traktowali się z szacunkiem. Chcemy, aby POLITYKA.PL była miejscem wolnym od radykalizmów i anonimowej, bezsensownej brutalności.
 

Słowem: zapraszamy serdecznie do dyskusji na naszych forach internetowych, do wyrażania opinii, polemik, do ocen, ale w formie przyjętej między kulturalnymi ludźmi. Kto chce się wyżyć – zapraszamy na inne portale. Być może to walka z wiatrakami, ale spróbujemy. Mamy dość językowych i emocjonalnych śmieci zasypujących plac wolności, jakim miał być i może być internet.

Unia prewencyjna

(1)
Nowy europejski system antyterrorystyczny - ochrona czy inwigilacja?
  • 2008-02-05 15:45 | jkjkjkjkljlk

    Petycja przeciwko nominacji Tony’ego Bla

    To jest skrócona wersja petycji, oryginał w języku angielskim i francuskim.Petycja przeciwko nominacji Tony’ego Blair’a na prezydenta Unii EuropejskiejMy, obywatele europejscy różnego pochodzenia i poglądów politycznych, sprzeciwiamy się nominacji Tony’ego Blair’a na prezydenta Unii Europejskiej.Traktat Lizboński wprowadził funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej wybieranego przez Radę na okres dwóch i pół roku z możliwością jednej ponownej kadencji. Według Traktatu: „Przewodnicz±cy Rady Europejskiej:a) przewodniczy Radzie Europejskiej i prowadzi jej prace;b) zapewnia przygotowanie i ci±g³oæ prac Rady Europejskiej, we wspó³pracy z przewodnicz±cym Komisji i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych;c) wspomaga osi±ganie spójnoci i konsensusu w Radzie Europejskiej;d) przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z ka¿dego posiedzenia RadyEuropejskiej. Przewodniczący Rady Europejskiej zapewnia na swoim poziomie oraz w zakresie swojejw³aciwoci reprezentacjê Unii na zewn±trz w sprawach dotycz±cych wspólnej politykizagranicznej i bezpieczeñstwa, bez uszczerbku dla uprawnieñ wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.”Nominowana osoba będzie miała wpływ na politykę i relacje Unii z resztą świata. Pierwszy przewodniczący ma też symboliczną rolę w oczach obywateli i dla postrzegania Unii przez resztę świata. Dlatego pierwsza osoba obejmująca to stanowisko powinna odpowiadać duchowi i wartościom projektu europejskiego.Niezgodnie z prawem międzynarodowym, Tony Blair zaangażował swój kraj w wojnę w Iraku, któremu sprzeciwiała się wiekszość obywateli Europy. W wyniku wojny zginęły setki tysięcy ludzi i wiele milionów stało się uchodźcami. Tony Blair sprzeciwiał się zawarciu Europejskiej Karty Praw Podstawowych w Traktacie Lizbońskim i wszelkiej integracji w dziedzinie spraw socjalnych, podatków, i wspólnej polityki zagranicznej i obronnej. Uważamy, że prezydent powinien być osobą, z którym większość obywateli Unii Europejskiej się identyfikuje. Dlatego sprzeciwiamy się temu wyborowi.petycja na stronie:http://stopblair.eu/indexpl.html