Wyszukaj na forum

Forum


Zasady publikowania
komentarzy znajdziecie
Państwo pod tym adresem.

Polityka.pl – strefa wolna od hejtu!

 

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Użytkownicy naszego Serwisu Internetowego!

Od wielu lat udostępniamy Państwu nasze Forum internetowe oraz przestrzeń blogową dla Waszych komentarzy – także tych krytycznych. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie, które są merytoryczne. Zależy nam bardzo, aby Państwa wpisy nie utonęły w rosnącej fali internetowego hejtu i niechlujstwa.
 

Warto, aby serwis POLITYKA.PL pozostał miejscem wartościowej wymiany poglądów, gdzie toczą się dyskusje, nawet zażarte, ale pozbawione mowy nienawiści. Zależy nam na tym, abyśmy wzajemnie traktowali się z szacunkiem. Chcemy, aby POLITYKA.PL była miejscem wolnym od radykalizmów i anonimowej, bezsensownej brutalności.
 

Słowem: zapraszamy serdecznie do dyskusji na naszych forach internetowych, do wyrażania opinii, polemik, do ocen, ale w formie przyjętej między kulturalnymi ludźmi. Kto chce się wyżyć – zapraszamy na inne portale. Być może to walka z wiatrakami, ale spróbujemy. Mamy dość językowych i emocjonalnych śmieci zasypujących plac wolności, jakim miał być i może być internet.

GŁOS 4: Chłoń-Domińczak o emerytalnych mitach

(3)
Prof. Leokadia Oręziak zaproponowała swoją wizję usprawnienia systemu emerytalnego, która może nastąpić jedynie przez likwidację otwartych funduszy emerytalnych. Jednak takie remedium wydaje się głęboko nietrafione.
 • 2010-03-09 12:04 | Stangor

  ZUS i OFE -podwójna biurokracja

  Rozdział pieniędzy na na ZUS i OFE powoduje zwiększenie biurokracji i kosztów.
  Należy skomasować pieniądze w jednej centrali bez pośrednictwa oddziałów ZUS, KRUS i US. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze lokować na kontach zarabiających tworząc przyszły fundusz z indywidualnymi subkontami który zastąpi dopłaty z budżetu i zlikwiduje utrzymywanie emerytów przez obecnie zarabiających. Będzie to fundusz w którym emerytura będzie zależeć od wysokości zgromadzonej kwoty. Należy uprościć przepisy (zlikwidować ulgi i odpisy od podatku) podatkowe tak aby wszystkie czynności przejęła centrala
  (rozdział składek emerytalnych, zdrowotnych i rentowych oraz podatku)bez zbędnych deklaracji.Rozdział poszczególnych instytucji powoduje bałagan, nadużycia,konieczność przesyłania danych (szczególnie uciążliwe dla obywatela, ociężałość w działaniu itp. Czy nasi ekonomiści nie potrafią myśleć kompleksowo?.
 • 2010-03-10 22:22 | Bilobil

  Re:GŁOS 4: Chłoń-Domińczak o emerytalnych mitach

  Sorry, ale juz wiekszych mitów nie da się wymysleć!
  cyt:"Zmniejszenie składki płynącej do OFE lub ich likwidacja oznaczają, że kwoty te w całości wejdą w system zobowiązań publicznych, gdzie na dodatek pojedynczy obywatel ma znacznie mniejszą siłę przetargową niż dzisiaj OFE, które mogą realnie wpływać na cenę obligacji, co zwiększa wysokość naszych przyszłych emerytur. Składki przepływające przez konta zarządzane przez ZUS ekonomicznie mają charakter obligacji. Tyle że pozostając w dyspozycji ZUS nigdy już nie przyczynią się do wsparcia polskiej gospodarki, ponieważ zostaną wydane na bieżące emerytury. Przepływając przez konta OFE wspierają rozwój Polski – jeśli nie dziś, to jutro."
  -Czyli, wg eksperta, "realne wpływanie OFE na cenę obligacji" to wspieranie przez OFE polskiej gospodarki? Raczej odwrotnie!
  Polska ma trudności w zagospodarowaniu środków z UE, a OFE maja co roku zainwestować około 20mld zł? Jakim cudem?
  W innym miejscu ekspert stwierdza:" Już dzisiaj, po 10 latach obowiązywania nowego systemu emerytalnego, widać, że ta zasada się sprawdziła" Jeżeli ta zasada ma polegać na tym, że OFE biorą pieniądze, a nie wypłacają emerytur, to jest to w istocie zasada znakomita! Jeszcze przez wiele lat wpływy do OFE bedą znaczie większe niż wypłaty emerytur z OFE. Daliśmy właścicielom OFE około 200 mld zł ciepłą rączką, za nic. Za to, żeby pani min Ewa Lewicka wygodnie siedziała na fotelu prezesa Izby Towarzystw Emerytalnych!
 • 2010-03-19 12:50 | Stangor

  Re:GŁOS 4: Chłoń-Domińczak o emerytalnych mitach

  Rozwinięcie do mojego poprzedniego komentarza.
  Wypowiedzi posłów oraz poczynania ministrów obecnego rządu świadczą o braku kompleksowgo planu reform i koordynacji między resortowej, czego dowodem jest projekt ustawy o zachęceniu Polek do rodzenia dzieci.To nie żłobki i opiekunki do dzieci a dostęp do pracy, zwiększenie płac dla pracowników zarabiających poniżej połowy średniej czyli likwidacja ubóstwa przyniesie wzrost urodzeń.
  Instytucji niby dbających o obywatela jest bez liku.To tylko powiększa administrację i interwencjonizm państwa.
  Zastanówcie się nad likwidacją przywilejów, furtek prawnych i konstrukcją prawa jednoznacznego i prostego.
  Moim zdaniem należy zacząć od reformy poboru podatków i składek ZUS. Należy każdemu obywatelowi założyć numer konta ubezpieczeniowego. Zlikwidować wszystkie regionalne oddziały ZUS i KRUS.
  Utworzyć centralę ubezpieczeniową na wzór Anglii. Zlikwidować wszelkie odliczenia od podatku a podatki obniżyć o odliczenia gdyż to tylko powoduje utrudnienia.Ujednolicić przepisy ubezpieczeń społecznych i dopasować do tego aby wszystkie składki wraz z podatkiem mogły być przelewane przez pracodawcę na konto pracownika w centrali bez składania różnego rodzaju deklaracji. Po zakończeniu każdego roku pracownik winien dostać wydruk informujący o przelanych składkach oraz kwocie na subkoncie emerytalnym
  i zdrowotnym. Zlikwidować wszelkie odliczenia od podatku. To pozwoli zlikwidować rozliczenia roczne PIT.
  Wprowadzić niski podatek od sprzedaży prywatnej ok. 8% z tym że połowa tego podatku stanowić będzie składka emerytalna. Druk dwuczęściowy (rachunek za wykonaną usługę i dowód wpłaty podatku) dostępny na poczcie. Byłby to podatek od tzw usług jednorazowych do kwoty przychodu np.15 tys.zł. w skali roku bez potrzeby rejestracji firmy. Kadry zlikwidowanych urzędów przekwalifikować i wcielić do służb zwalczających szarą strefę. Wydatki ponoszone obecnie na utrzymanie oddziałów ZUS i KRUS przeznaczać co rok na oprocentowany fundusz emerytalny (lokata w banku lub np.fundusz drogowy). Fundusz ten miał by zadanie zlikwidowanie w przyszłości dopłat budżetu do emerytur oraz likwidację finansowania obecnych emerytur ze składek
  dzisiejszych pracowników. System ten pozwoliłby niewykorzystaną przez emeryta kwotę dziedziczyć krewnym. W miejsce obecnych urzędów ZUS utworzyć punkty konsultacyjne wyjaśniające wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniem podatkami od płac i zasiłkami w ilości 1 osoba na 10 tys mieszkańców.
  Wprowadzić 4 progi podatkowe gdzie pierwszy próg podatkowy stanowi połowę średniego wynagrodzenia i zakłada zwrot 80 % podatku. System kompatybilny z urzędami pracy i MOPS-ami. Zasiłki rodzinne zależne od dochodu wypłacane z centrali bez składania wniosków.
  Następna reforma to likwidacja wyborów wójtów, starostów,prezydentów miast, burmistrzów i wojewodów. Na tych stanowiskach powinni być ludzie z konkursów bo jest to władza wykonawcza podległa radzie samorządu więc nie powinna być kadencyjna. Nie mogą to być ludzie z przypadku. Wybory tylko rad i ich przewodniczących gdyż jest to organ stanowiący, czyli przedstawiający zadania do wykonania . Należy w konstytucji wprowadzić zapis o możliwości odwołania posła, europosła czy senatora. Zniweluje to lekceważący stosunek niektórych posłów do wyborców. Na stanowiskach obsadzanych przez wybory ( kadencyjnych) zlikwidować wszelkie odprawy i tzw trzynastki.
  Doprowadzić do prawdziwej kontroli i nadzoru państwa nad strategicznymi dziedzinami gospodarki. Dziś nikt nad tym nie panuje co pokazała ostatnia awaria energetyczna ba południu Polski. Nikt nie sprawdził czy były przeglądy wymagane przez prawo budowlane, czy zachowane były ( na pewno nie) wymagane prawem energetycznym pasy ochronne czy umowy o służebność przesyłu. Do tego należy dodać raport kontrolny NIK i zawarte w nim zarzuty.
  Doprowadzić do likwidacji odpłatności za korzystanie z autostrad nawet kosztem podwyżki podatku w paliwie pod warunkiem że nie będzie on przeznaczany na inne cele. Drogi to żyły polskiego organizmu. Odpłatność za autostrady to zatory tych żył.
  Przywrócić ograniczenie szybkości w terenie zabudowanym do 60 km/h a inne ograniczenia zweryfikować.
  Leczenie poszkodowanych w wypadkach na koszt polisy OC. Spowoduje to odciążenie konta zasilanego składką zdrowotną i zdyscyplinuje powodujących wypadki poprzez zwiększone OC.
  Wprowadzić kasy fiskalne dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą łącznie z kościołem jeśli taką prowadzi. Nie wolno dzielić społeczeństwa na równych i równiejszych.
  Wprowadzić prawdziwy rozdział kościoła od państwa tj zaprzestać dotowania kościoła z budżetu,zaprzestać nauczania religii w szkołach ( tylko na zasadach wynajmu). Zlikwidować ocenę z religii na świadectwie szkolnym. katecheci i księża finansowani przez kościół a nie budżet.Dotacje na kościół tylko jako dobrowolne wpłaty a nie decyzją posłów z budżetu.Polska jest ojczyzną nie tylko katolików.Dane Kościoła Katolickiego o 96% katolików w Polsce są oparte na ilości ochrzczonych dzieci z których jak pokazuje życie duży odsetek nie chce mieć nic wspólnego z religią.
  Prowadzenie dyskusji w mediach w formie; należy zreformować system emerytalny czy uzdrowić służbę zdrowia bez podania szczegółów ukierunkowujących, to polityczny bełkot o niczym. Do tego nie trzeba
  ekspertów lecz rozsądnego gospodarza. Wprowadzona poprawka do ustawy samorządowej o doradcach to kolejna furtka w celu ulokowania kolesiów na stanowiska o nieokreślonych płacach. Jeśli osoba na takim stanowisku potrzebuje na bieżąco doradców to się na nie nie nadaje(będą rządzić doradcy nie on.Mam nadzieję że może ktoś wreszcie rozpocznie cykl dyskusji merytorycznych na temat zmian w różnych dziedzinach w Polsce a posłowie sięgną po opinię społeczeństwa o rodzaj i kierunek zmian.