Zasady publikowania
komentarzy znajdziecie
Państwo pod tym adresem.

Polityka.pl – strefa wolna od hejtu!

 

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Użytkownicy naszego Serwisu Internetowego!

Od wielu lat udostępniamy Państwu nasze Forum internetowe oraz przestrzeń blogową dla Waszych komentarzy – także tych krytycznych. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie, które są merytoryczne. Zależy nam bardzo, aby Państwa wpisy nie utonęły w rosnącej fali internetowego hejtu i niechlujstwa.
 

Warto, aby serwis POLITYKA.PL pozostał miejscem wartościowej wymiany poglądów, gdzie toczą się dyskusje, nawet zażarte, ale pozbawione mowy nienawiści. Zależy nam na tym, abyśmy wzajemnie traktowali się z szacunkiem. Chcemy, aby POLITYKA.PL była miejscem wolnym od radykalizmów i anonimowej, bezsensownej brutalności.
 

Słowem: zapraszamy serdecznie do dyskusji na naszych forach internetowych, do wyrażania opinii, polemik, do ocen, ale w formie przyjętej między kulturalnymi ludźmi. Kto chce się wyżyć – zapraszamy na inne portale. Być może to walka z wiatrakami, ale spróbujemy. Mamy dość językowych i emocjonalnych śmieci zasypujących plac wolności, jakim miał być i może być internet.

Sojusz Rosji i Białorusi zagraża bezpieczeństwu Polski

(1)
2012-01-04 16:35 | Radek Jankowski
Sojusz Rosji i Białorusi zagraża bezpieczeństwu Polski.
Niedawne spotkanie Szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych - Pierwszego Zastępcy Ministra Obrony Republiki Białoruś gen. mjr Piotra Tichanowskiego z przedstawicielami rosyjskich mediów było poświęcone kwestie bezpieczeństwa Państwa Związkowego i rozwoju białoruskiej armii.
Gen. mjr poinformował dziennikarzy, że celem organizacyjnych zmian białoruskiej armii jest doprowadzenie do zgodności współczesnym wyzwaniam i zagrożeniam bezpieczeństwa militarnego. Naprzykład, zgodnie z Planem budowy i rozwoju Sił Zbrojnych Republiki Białoruś na lata 2011-2015 rozpuszczono dowództwo Wojsk Lądowych.
„Dalszy rozwój systemu kierowania, seria ćwiczeń i eksperymentów wykazały potrzebę już w czasie pokoju podporządkowania wojskowych jednostek na operacyjnych kierunkach bezpośrednio Sztabu Generalnemu” - powiedział pierwszy zastępca Ministra Obrony.
Priorytetem pozostaje rozwój Sił Powietrznych i Wojsk Obrony Powietrznej (w 2010 r. został ótworzony centrum szkolenia i wykorzystania systemów bezzałogowych aparatów latających, w grudniu 2011 r. Białoruś otrzymała od Rosji pierwszy system obrony powietrznej Tor-M2 http://wiadomosci.onet.pl/swiat/bialorus-ma-pierwszy-system-obrony-powietrznej-tor,1,4984509,wiadomosc.html. Ważnym kierunkiem militarnego bezpieczeństwa państwa jest system obrony terytorialnej, jednym z głównych zarządzeń którego jest Sztab Generalny Sił Zbrojnych, powiedział gen. mjr Piotr Tichanowski.
Obrona terytorialna nadaje obronności państwa narodowy charakter, zwiększa zdolności wojskowej organizacji państwa w obronie suwerenności i integralności terytorialnej Republiki Białoruś. Przeciwdziałanie wszystkim potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa wymaga posiadania systemu obrony terytorialnej, gwarantującego stworzenie warunków dla zrównoważonego funkcjonowania organów i instytucji państwowych, gospodarki, infrastruktury kraju w razie zagrożenia militarnego oraz wojny. Jednym z celów obrony terytorialnej jest zbrojna walka w czasowozajmowanym przez wroga regionie.
W czasie sprawdzenia skuteczności obrony terytorialnej w październiku – listopadzie 2011 г. zostało przeprowadzone ćwiczenie Sił Zbrojnych i innych jednostek wojskowych. Sprawdzona gotowość obrony terytorialnej Białorusi do pracy, zdolnośći rządów do realizacji funkcji kierowania i planowania.
„Doświadczenie narodowej walki, które jest na Białorusi, słusznie nazywanej pod czas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej partyzanckim krajem, z pewnością będzie zapotrzebowane w dzisiejszych warunkach” - stwierdził gen. mjr Piotr Tichanowski.
Razem z tym, najbardziej skutecznym sposobem strategicznego powstrzymywania potencjalnego agresora jest zbiorowe bezpieczeństwo we wschodnioeuropejskim regionie. Według szefa Sztabu Generalnego, wojskowa współpraca z Rosją, która skierowana na zwiąkszenie obronnego potencjału Państwa Związkowego, jest wykonana dość efektywnie. Świadczą o tym prowadzone we wrześniu wspólne białorusko-rosyjskie manewry „Tarcza Związku –2011”. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10280449,Od_piatku_rosyjsko_bialoruskie_manewry__Tarcza_Zwiazku_2011_.html
To po raz kolejny potwierdza silny sojusz między Białorusią i Rosją.
Jest aktywnie prowadzona wojskowa współpraca z Rosją w innych dziedzinach: rozwoju ram prawnych; organizacji wspólnej pracy wojskowo-naukowej; w realizacji zobowiązań w zakresie kontroli zbrojeń; szkolenia białoruskich żołnierzy w wojskowych instytucjach edukacyjnych rosyjskiego Ministerstwa Obrony.
Generał powiedział, że w przyszłym roku będzie kontynuowana wojskowa współpraca między Białorusią i Rosją. W 2012 r. zaplanowano ponad 40 wspólnych działań operacyjnych i szkoleń bojowych, w tym w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) i Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Obecnie rozpoczeło się przygotowanie do wspólnego wojskowego manewra z Rosją , ktуry odbędzie się w 2013 r.
W podsumowaniu, gen. mjr Piotr Tichanowski powiedział, że Siły Zbrojne Białorusi są głównym czynnikiem do strategicznego powstrzymywania przed zagrożeniami zewnętrznymi. Białoruska armia jest gotowa do działania zgodnie z przeznaczeniem w każdych warunkach i sytuacji.
Jednak Białoruś nie uzna żadnego z państw jako potencjalnego przeciwnika.
„Żeby kraj nasz nie miał przeciwnika i w przyszłości, zapewniamy obronę państwa wszystkimi możliwościami i środkami, prowadzimy wielowektorową politykę zagraniczna, wzmocniamy własne Siły Zbrojne, aktywnie uczęstniczymy w OUBZ, zwiększamy obronny potencjał Państwa Związkowego” – powiedział gen. mjr Piotr Tichanowski.