Zasady publikowania
komentarzy znajdziecie
Państwo pod tym adresem.

Polityka.pl – strefa wolna od hejtu!

 

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Użytkownicy naszego Serwisu Internetowego!

Od wielu lat udostępniamy Państwu nasze Forum internetowe oraz przestrzeń blogową dla Waszych komentarzy – także tych krytycznych. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie, które są merytoryczne. Zależy nam bardzo, aby Państwa wpisy nie utonęły w rosnącej fali internetowego hejtu i niechlujstwa.
 

Warto, aby serwis POLITYKA.PL pozostał miejscem wartościowej wymiany poglądów, gdzie toczą się dyskusje, nawet zażarte, ale pozbawione mowy nienawiści. Zależy nam na tym, abyśmy wzajemnie traktowali się z szacunkiem. Chcemy, aby POLITYKA.PL była miejscem wolnym od radykalizmów i anonimowej, bezsensownej brutalności.
 

Słowem: zapraszamy serdecznie do dyskusji na naszych forach internetowych, do wyrażania opinii, polemik, do ocen, ale w formie przyjętej między kulturalnymi ludźmi. Kto chce się wyżyć – zapraszamy na inne portale. Być może to walka z wiatrakami, ale spróbujemy. Mamy dość językowych i emocjonalnych śmieci zasypujących plac wolności, jakim miał być i może być internet.

Rozmowa z prof. Jerzym Nawrockim, dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego

(5)
Poszukiwanie gazu z łupków to biznes kosztowny i obarczony olbrzymim ryzykiem niepowodzenia. Oczywiście sukces zapewnia duże zyski. Jednak dziwią mnie pojawiające się komentarze, że udzielając koncesji zagranicznym firmom bezmyślnie rozdajemy skarby - mówi Prof. Jerzy Nawrocki.
 • 2012-04-06 12:35 | Halina Siemko Tomaszewska

  Badania naukowe

  Panie Profesorze, jak wynika z Pana wypowiedzi, badanie przeprowadzone zostało fragmentarycznie. Bardzo mnie to dziwi, ponieważ - jak wynika chociazby w Wikipedii - geologia, to "jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom". Badanie Państwowego Instytutu GEOLOGICZNEGO powinno więc uwzgledniac zasadę zrównoważonego rozwoju.

  Ponadto, od kwietnia 1997r., zasada zrównoważonego rozwoju w Polsce ma rangę konstytucyjną i została zapisana w art. 5 Konstytucji RP:
  Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

  Co rozumie się przez zasadę zrównoważonego rozwoju, wyjaśnia ustawa o ochronie środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.
  Przez ochronę środowiska rozumie się:
  "podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:
  a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
  c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego."

  Zrównoważony rozwój, według wymienionej ustawy, to:
  "taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń."

  Sądzę, ze dlatego otrzymuje Pan pytania kto finansował badania!

 • 2012-04-06 12:53 | Halina Siemko Tomaszewska

  Zrównównoważony rozwój

  Panie Profesorze, postaram się wyjaśnić, dlaczego ludzie zadają Panu pytania: kto finansował badania Państwowego Instytutu GEOLOGICZNEGO?

  Otóż, jak wynika z definicji pojęcia „GEOLOGIA”, chociażby wziętej z Wikipedii, jest to „jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom.”
  Dlatego, własnie PIG, powinien przy badaniach uwzgledniac zasadę zrównowazonego rozwoju.

  Ponadto, od kwietnia 1997r., zasada zrównoważonego rozwoju w Polsce ma rangę konstytucyjną i została zapisana w art. 5 Konstytucji RP:
  „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.”

  Co rozumie się przez zasadę zrównoważonego rozwoju, wyjaśnia ustawa o ochronie środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.
  Przez ochronę środowiska rozumie się:
  „podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:
  a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
  c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.
  Zrównoważony rozwój, według wymienionej ustawy, to:
  taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.”

  Uwaga: poprzedni moj komentarz nie został dołączony, postanowiłam napisac ponownnie. Moga sie one troszeczkę różnić tekstem, ale przekaz jest ten sam.
 • 2012-04-06 14:02 | obywatel RP

  Re: Od dwóch lat czuliśmy się obywatelami gazowego mocarstwa

  tzn kto się dokładnie tak czuł?
  bo ja na pewno NIE
 • 2012-04-06 14:58 | Andrzej Adojan

  Re:Rozmowa z prof. Jerzym Nawrockim, dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego

  Konstytucja gwarantuje też prawo do pracy. To co, czemu rząd nie daje wszystkim pracy?

  Nie wiem po co takie rzeczy zamieszcza się w tym dokumencie, wychodzi z tego papka, być może i o to chodzi. W konstytucji powinny znajdować się tylko i wyłącznie podstawowe prawa strzegące wolności i politycznej podmiotowościi obywateli bez względu na okoliczności. Wszystko inne może być przez tych obywateli negocjowane i stąd nie rozumiem absurdalnych tekstów o "zwrównoważonym rozwoju", 'pracy".
 • 2012-04-06 16:45 | toefl

  Dług publiczny rośnie ciągle

  nie należy liczyć na łupki przy jego spłacie .