Zasady publikowania
komentarzy znajdziecie
Państwo pod tym adresem.

Polityka.pl – strefa wolna od hejtu!

 

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Użytkownicy naszego Serwisu Internetowego!

Od wielu lat udostępniamy Państwu nasze Forum internetowe oraz przestrzeń blogową dla Waszych komentarzy – także tych krytycznych. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie, które są merytoryczne. Zależy nam bardzo, aby Państwa wpisy nie utonęły w rosnącej fali internetowego hejtu i niechlujstwa.
 

Warto, aby serwis POLITYKA.PL pozostał miejscem wartościowej wymiany poglądów, gdzie toczą się dyskusje, nawet zażarte, ale pozbawione mowy nienawiści. Zależy nam na tym, abyśmy wzajemnie traktowali się z szacunkiem. Chcemy, aby POLITYKA.PL była miejscem wolnym od radykalizmów i anonimowej, bezsensownej brutalności.
 

Słowem: zapraszamy serdecznie do dyskusji na naszych forach internetowych, do wyrażania opinii, polemik, do ocen, ale w formie przyjętej między kulturalnymi ludźmi. Kto chce się wyżyć – zapraszamy na inne portale. Być może to walka z wiatrakami, ale spróbujemy. Mamy dość językowych i emocjonalnych śmieci zasypujących plac wolności, jakim miał być i może być internet.

kto nas obroni?

(1)
2012-08-27 17:59 | toja1945
Kto nas obroni?

polsat news 23.08.2012 temat: czarna lista KNF.
Dyskutanci: poseł Iwiński wymienił integracyjnaą funkcję Państwa, natomiast cenne zdanie powiedział Poseł Dębski z RP. Stwierdził, że zabrakło przyzwoitości. Ale gdzie w kodeksie cywilnym mieści się przyzwoitość? Tam gdzie zasady współżycia społecznego tj w Art. 5 KC.*

Reguły wpisu na forum żądają skrótowości dlatego sytuację prawną WYKONYWANIA artykułu 5 kodeksu cywilnego obrazuje poniższy iloczyn logiczny (konjunkcja) (t.zn. prawda czy fałsz):
aktywność wykonywana godnie z przepisami = 1;
aktywność wykonywana niezgodnie z przepisami = 0:
aktywność wykonywana zgodnie z zasadami współżycia społecznego = 1;
aktywność wykonywana niezgodnie z zasadami współżycia społecznego = 0

respektowanie przepisów respektowanie zasad współż społ. Ocena prawna
0 0 0 (fałsz)
1 0 0 (fałsz)
0 1 0 (fałsz)
1 1 1 (prawda)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w teorii to wszystko. Praktycznie pozostaje tylko wskazanie w którym miejscu Kodeksu znajduje się przyzwoitość. Z pewnością tam, gdzie: nie kradnij nie fałszuj rzeczywistości dla zysku itd., itp. tj. w zasadach współżycia społecznego.
W sprawie Amber Gold sąd zdecyduje . Ale kto dostarczy sądowi argumenty?
Państwo wyprodukowało wiele organów do oceny respektowania przepisów, a są żądania, żeby wciąż więcej i więcej. Prokuratura, KNF i inne przygotują dokładną listę win.
Ale kto określi kiedy Amber Gold pogwałcił zasady współżycia społecznego. Z pewnością był w porządku dopóki aktywa przewyższały pasywa. Szukanie na gwałt, do czego można się przyczepić w tym okresie działania firmy to typowe. Opisał to już Biernat z Lublina** Rodzi się pytanie: co jest grane.
W zakresie skodyfikowanych zasad współżycia społecznego dorobek Państwa – zero.
Kto pilnuje momentu, kiedy te zasady naruszono – nie ma. Największy twórca zasad sprawiedliwości społecznej - kościół stracił autorytet. Inne organizacje pozadządowe zajmują się polityką - nie pozapolityką. Kto zatem zadośćuczyni pokrzywdzonym w tej i innych aferach? Państwo odpowiada za to, czyli rząd, gdyż rząd nie ma prawa zezwalać na powstawanie tworów handlowych, finansowych, przemysłowych i innych przed którymi nie potrafi ochronić pokrzywdzonych obywateli, niezależnie czy to zgodne z kapitalizmem, socjalizmem czy komunizmem, i niezależnie od tego jak jest gdzie indziej.

================================================================
* Kodeks cywilny, stan prawny na 19.08.1997r.
KSIĘGA PIERWSZA
C Z Ę Ś Ć O G Ó L N A
T y t u ł I. PRZEPISY WSTĘPNE
Art. 5* Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

** Boć się u nich tak dzieje: małe wieszają wielcy złodzieje, a gdyby sprawnie wiesili, mało by panów zostawlili
29.08.2012