Zasady publikowania
komentarzy znajdziecie
Państwo pod tym adresem.

Polityka.pl – strefa wolna od hejtu!

 

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Użytkownicy naszego Serwisu Internetowego!

Od wielu lat udostępniamy Państwu nasze Forum internetowe oraz przestrzeń blogową dla Waszych komentarzy – także tych krytycznych. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie, które są merytoryczne. Zależy nam bardzo, aby Państwa wpisy nie utonęły w rosnącej fali internetowego hejtu i niechlujstwa.
 

Warto, aby serwis POLITYKA.PL pozostał miejscem wartościowej wymiany poglądów, gdzie toczą się dyskusje, nawet zażarte, ale pozbawione mowy nienawiści. Zależy nam na tym, abyśmy wzajemnie traktowali się z szacunkiem. Chcemy, aby POLITYKA.PL była miejscem wolnym od radykalizmów i anonimowej, bezsensownej brutalności.
 

Słowem: zapraszamy serdecznie do dyskusji na naszych forach internetowych, do wyrażania opinii, polemik, do ocen, ale w formie przyjętej między kulturalnymi ludźmi. Kto chce się wyżyć – zapraszamy na inne portale. Być może to walka z wiatrakami, ale spróbujemy. Mamy dość językowych i emocjonalnych śmieci zasypujących plac wolności, jakim miał być i może być internet.

Decentralizacja czy autonomia?

(4)
2014-10-06 23:03 | niezaleznysamorzad
http://niezaleznysamorzad.pl
https://www.facebook.com/niezaleznysamorzad
https://twitter.com/samorzad_slask


Potrzebujemy spełnienia następującej wizji:

Wzrost gospodarczy koncentruje się w głównych skupiskach miejskich województwa śląskiego, lecz przekłada się to na rozwój społeczny i poprawa jakości życia mieszkańców całego województwa – usługi publiczne są powszechnie dostępne i na poziomie satysfakcjonującym wszystkie grupy społeczne:

- ludzie utożsamiają się ze swoim regionem i swoją miejscowością,
– ludzie tworzą silne społeczności lokalne,
– ludzie korzystają z możliwości aktywnego uczestnictwa i mają poczucie realnego wpływu na rozwój lokalny i regionalny.

Słowo „autonomia” rozumiemy inaczej jak upowszechniana na Śląsku, powołująca się na rozwiązania przedwojenne. W naszym rozumieniu jako spełnienie wymogu nowoczesnej decentralizacji kraju, maksymalnie sprzyjającej wizji nakreślonej powyżej. Decentralizacja rozumiana jako przenoszenie uprawnień i środków finansowych na rozwój z poziomu centralnego na poziom regionalny i lokalny jest zresztą wyrazem ogólnej polityki rozwoju Unii Europejskiej i międzynarodowym zobowiązaniem Polski. Stopień decentralizacji to sprawa rozwiązania ustrojowego dla całego kraju,, natomiast szczegółowe rozwiązania, jakie będą przyjęte w województwie śląskim mają zapewniać możliwie najsprawniejszą samorządność na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz organizacyjną spójność między tymi dwoma poziomami organizacji. Szczegółowe rozwiązania prawno-ustrojowe mają służyć budowaniu potencjału rozwoju regionu i wykorzystywaniu tego potencjału, a nie upodobnianiu „na siłę” do innych województw. Realna decentralizacja oznacza przywrócenie równowagi między poziomem finansowej autonomii samorządu i zakresowi odpowiedzialności. Obecne zasady finansowania działań samorządu, zwłaszcza gminnego, poprzez redystrybucję środków centralnych nie nadążają za zwiększającym się zakresem zadań. Podstawowym wymiarem decentralizacji powinna być autonomia finansowa gmin.

Chcemy

1. Stworzyć przy samorządzie województwa ośrodek (forum) ustawicznej, publicznej dyskusji o sprawach kluczowych dla regionu.
2. Inicjować i organizować przedsięwzięcia ważne dla regionu, zwłaszcza dotyczące przestrzeni i usług publicznych, wymagające współpracy ponadgminnej.
3. Inicjować i organizować współpracę samorządów na rzecz metropolizacji w ramach istniejących regulacji prawnych
4. Inicjować i organizować ponadpartyjne działania polityków regionalnych (w tym parlamentarzystów z regionu), zmierzające do:

– decentralizacji finansów państwa i pozostawiania większych niż obecnie odpisów od lokalnych podatkowych do dyspozycji samorządów zamiast do budżetu centralnego
– zmian w ustawach dotyczących planowania przestrzennego, ustroju samorządu terytorialnego, zrzeszania się
– otwierających drogę do zwiększenia kompetencji wykonawczych dla inicjatyw metropolitalnych i dla samorządu wojewódzkiego.

Za konieczne uznajemy przywróceni możliwości realnego wpływu społeczności regionu na decyzje kluczowe dla rozwoju regionu, podejmowane przez samorząd województwa. Za najważniejsze uważamy zapewnienie realnego uczestnictwa w procesie decyzyjnym dla organizacji obywatelskich o ponadlokalnym zasięgu działania.