Wyszukaj na forum

Forum


Zasady publikowania
komentarzy znajdziecie
Państwo pod tym adresem.

Polityka.pl – strefa wolna od hejtu!

 

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Użytkownicy naszego Serwisu Internetowego!

Od wielu lat udostępniamy Państwu nasze Forum internetowe oraz przestrzeń blogową dla Waszych komentarzy – także tych krytycznych. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie, które są merytoryczne. Zależy nam bardzo, aby Państwa wpisy nie utonęły w rosnącej fali internetowego hejtu i niechlujstwa.
 

Warto, aby serwis POLITYKA.PL pozostał miejscem wartościowej wymiany poglądów, gdzie toczą się dyskusje, nawet zażarte, ale pozbawione mowy nienawiści. Zależy nam na tym, abyśmy wzajemnie traktowali się z szacunkiem. Chcemy, aby POLITYKA.PL była miejscem wolnym od radykalizmów i anonimowej, bezsensownej brutalności.
 

Słowem: zapraszamy serdecznie do dyskusji na naszych forach internetowych, do wyrażania opinii, polemik, do ocen, ale w formie przyjętej między kulturalnymi ludźmi. Kto chce się wyżyć – zapraszamy na inne portale. Być może to walka z wiatrakami, ale spróbujemy. Mamy dość językowych i emocjonalnych śmieci zasypujących plac wolności, jakim miał być i może być internet.

Oto dlaczego praktyki nowej władzy przejdą do historii

(17)
Wydawało się, że osiągnięcia PiS mają wyłącznie wymiar praktyczny. Tymczasem przejdą one z pewnością do historii parlamentaryzmu. Z kilku powodów.
 • 2016-01-15 09:38 | Manifest

  nic dobrego

  Jaka to nowa władza? Dalej jest to władza duopolu POPiS, wywodząca się ze wspólnych korzeni zdegenerowanej solidarności. .Podporządkowana w pełni doktrynie neoliberalnej, bankom, rynkom, kościołowi i dominacji USA.
 • 2016-01-15 12:37 | Obserwer

  Przejda do historii z powodu Trubunału Stanu....

  który pierwszy raz rozpocznie swoją działalność oraz jest duże prawdopodobieństwo, iż jako pierwszy kraj w Europie przed TS postawi Strażnika Konstytucji.
  I dalej przed ST będzie oceniał innych rządowych funkcjonariuszy publicznych poza sprytnie usytuowanym głównym autorem dzieł rekoma wyżej wymienionych.
  A nawet TS będzie musiał ocenić działania władzy ustawodawczej z racji rażących działań niszczących konstytucyjne dobra.

  I obawiam się, że na politycznej ocenie i politycznym wykluczeniu nie zakończy się demolka zasad demokracji konstytucyjnej, skoro KK w art.115 i art.228 dokładnie opisany jest aspekt odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy publicznych. Skoro nie miałby on zastosowania do funkcjonariuszy publicznych wymienionych w tych artykułach to istnienie tych aspektów prawnych byłoby tylko fikcją prawną. Skoro one są to stanowią istotny element praworządnego rozliczenia funkcjonariuszy publicznych na bazie KK. Zdecydowanie nie obejmują one tzw, szarych eminencji.

  Z tych powodów Polska jako państwo w rodzinie krajów europejskich na bazie zawartych traktatów zdecydowanie ma szanse na wybitnie pierwsze miejsce w historii nie tylko swojej , ale w całej Europy. A te rządy okryją się bezwzględną historyczną niesławą.
  Nie jest to chwalebne i nie stanowi przyczynku do dumy narodowej. Rozczarowaniem będzie jak te prognozy ziszcza się , bo świadczyć one będą o dalekim od ideału poziomu kultury prawnej, pojęcia praworządności mimo, że świat cywilizowany miał o Polsce i Polakach mniemanie, że prawo, wyroki sądów, umowa społeczna miedzy Suwerenem i władzą wybrana legalnie opiera się na zasadach praworządnych z poszanowaniem Konstytucji w szczególności.
  O respektowaniu orzeczeń TK jako warunkiem koniecznym do respektowania bez dyskusji.

  Na teraz najważniejszym aspektem historycznie i prawnie rzecz ujmując jest to czy orzeczenie jako wyrok TK przez Głowę Państwa zostanie zrealizowany. Karta główna jest w posiadaniu Prezydenta.

  Brak jego wykonania oznacza praworządny pat w Polsce i ostracyzm międzynarodowy polskiego Prezydenta i rządu ze szkodą dla całego kraju. Pat oznacza też sankcje niestety.
  Co w takiej ewentualnej sytuacji zrobi Suweren?
 • 2016-01-15 17:25 | wnukmarek

  Re:Oto dlaczego praktyki nowej władzy przejdą do historii

  Suweren już wybrał w ostatnich wyborach. Nagonka na PiS i donosicielstwo opozycji, która rządziła fatalnie i bliżej jej było do interesów niemieckich niż polskich, spowodują, że suweren w następnych wyborach da jeszcze wyrażniejszy mandat PiS-owi. Taka powtórka z Węgier.
 • 2016-01-16 03:06 | mfw59

  Re:Oto dlaczego praktyki nowej władzy przejdą do historii

  Niestety, muszę wytknąć Panu Profesorowi braki w szczegółowej analizie treści przedstawianej przez wymienionych w artykule przedstawicieli Władzy. Otóż od razu łatwo zauważyć, iż kierują się oni hasłem zaczerpniętym z Dzieła L. Kołakowskiego "Pochwała niekonsekwencji". Cóż, że tylko tytułem, ale nie zapominajmy przecież także o wpływach Szestowa. Wszak Jego "Apoteoza ..." wiadomo czego, czyni np. z Pana Jakiego tęgiego przeciwnika. Wybaczmy mu również braki w znajomości języka niemieckiego (podobno to on, nie chwaląc się, przetłumaczył tekst dla Pana Ministra), bowiem strona niemieckiego Trybunału napisana została językiem suchym i niemieckim. Można by tu jeszcze przywołać znaczenie antyczne greckiego terminu (w transkrypcji polskiej) "to on", ale nie, to nie on.
 • 2016-01-16 09:03 | azur

  Re:Oto dlaczego praktyki nowej władzy przejdą do historii

  Jak uczył już dawno niejaki Jan Pietrzak: "dialog polega na tym, że jeden mówi, a inni słuchają". Myślę, że działalność obecnego rządu, a raczej 1-osobowej dyktatury Kaczyńskiego, w pełni zadowala Pana Janka.
 • 2016-01-16 10:18 | artur702

  Re:Oto dlaczego praktyki nowej władzy przejdą do historii

  Pisowskie rządy dokonały już wielu aktów przemocy i zdrady Ojczyzny. Donoszenie o popełnieniu przestępstwa jest obowiązkiem ludzi przyzwoitych. Tylko w kręgach kryminalistów i pisopatów donoszenie o popełnieniu przestępstwa jest wstydliwe i karygodne. Rządy pisopatyczne zapisują się w historii Polski hańbą zdrady Ojczyzny, a wszyscy uczestnicy haniebnego procesu zdrady polskiej racji stanu muszą stanąć przed sądami i być przykładnie ukarani. Jest to absolutnie nieuniknione i nadejdzie bardzo szybko. Zastanawiam się czy oni myślą, jak napiętnowani zdradą Ojczyzny będą w Polsce dalej żyć. Bo nawet w więzieniu trudno im będzie przeżyć.
 • 2016-01-16 11:22 | Obserwer

  Odnośnie pojęcia "donosicielstwa"...

  to uprzejmie donoszę, iż Polska jako kraj o stosunkach dyplomatycznych ok.200 krajami ma przedstawicielstwa tych krajów w Warszawie i w innych miastach w Polsce w postaci ambasad i konsulatów. Oprócz tego maja swoje przedstawicielstwa wszystkie akredytowane organizacje międzynarodowe. W Warszawie jest też stałe przedstawicielstwo KE UE. Te wszystkie reprezentujące swoje kraje i organizacje jednostki w swoich obowiązkach mają obserwowanie i informowanie swoich centrali o sytuacji jaka istnieje w kraju akredytacji, w kraju przyjmującym.
  To nie jest wiedza tajemna specjalnie, aby wiedzieć, że każde przedstawicielstwo w Polsce w chwili obecnej i w przyszłości pisze liczne raporty ocenne na temat tego co widzą, słyszą , czytają na miejscu. Mówienie więc o donosicielstwie poprzedników prawicowych kolegów na obecne władze do Brukseli jako zasadniczy i jedyny przyczynek wszczęcia procedury sprawdzającej o stanie praworządności czyli przestrzeganie obowiązującego prawa w Polsce na bazie Ustawy Zasadniczej w szczególności, jest dużym skrótem nie tylko myślowym. Jest skrótem wyobrażania sobie funkcjonowania Polski jako kraju w aktywnym międzynarodowym obrocie prawnym. Polski na bazie prawa międzynarodowego , która przyjęła liczne zobowiązania prawno-traktatowe między innymi dlatego, aby być , za zgodą Suwerena, w rodzinie państw europejskich.

  Z tego co mi jest wiadomo jako czynnemu , aktywnemu obywatelowi z dobrą świadomością obywatelską Suweren legalnie wybranej władzy w Polsce wybierając ja nie dał jej przyzwolenia w postaci większości konstytucyjnej aby;
  - łamała zasady konstytucyjne,
  - aby lekceważyła sama Konstytucję ,
  - aby władza wykonawcza w osobie Strażnika Konstytucji również Konstytucje łamała,
  - aby władza ustawodawcza i wykonawcza blokowała organ konstytucyjny jakim jest Trybunał Konstytucyjny,
  - aby lekceważyła orzeczenia TK i ich nie wykonywała,
  - aby z Polski leganie wybrana władza w krótkim czasie zrobiła państwo nie spełniające wymogów demokratycznego państwa prawa,
  - aby ta władza wykorzystywała ten mandat ponad miarę zaufania i dobrej wiary społeczeństwa, że będzie rządzić z poszanowaniem Konstytucji obowiązującej.

  Jeśli jest donosicielstwo to jest ono międzynarodowe w ramach prawa międzynarodowego na zasadach wzajemności. Nasze przedstawicielstwa na świecie robią to samo. Jest to międzynarodowa wzajemna obserwacja i kontrola, aby wszyscy z rodziny praworządnych krajów skoro zgodzili się normy, zasady prawa międzynarodowego stosować, byli pod obserwacja i kontrola pozostałych.

  Polska jako kraj UE jest realnym prawnie i politycznie uczestnikiem norm przyjętych we Wspólnocie Europejskiej. Dlatego czy aktualnej władzy to się podoba czy nie jest obserwowana, oceniana i poddawania weryfikacji. Członkostwo w tym ekskluzywnym prawnym klubie kosztuje przestrzeganiem norm w sposobie władania opartym na normach przyjętych przez większość państw UE. Bycie członkiem UE nie oznacza tylko pobieranie kasy.

  Jeśli za rada np. @markawnuka Suweren postanowi w następnych wyborach inaczej i wybierze ponownie PIS w większości konstytucyjnej to zapewne sytuacja, tak wybranej władzy ulegnie zmianie ze zmiana Konstytucji włącznie. Ale na chwile obecną nie ma ta władza ani takiego mandatu, ani większości w społeczeństwie bezwzględnej. I nie ma znaczenia co mówi Kępa w swoich wściekłych wywodach, sędzia Wojciechowski i inni, bo nie mają na to mandatu dostatecznie silnego.
  Jeśli ktoś myśli o państwie poważnie to nie pozwala sobie na wściekłość, ignorancję i infantylne uprawianie polityki. Polityka nie jest do uprawiania tylko. Polska jest ważnym krajem i zasługuje na poważne traktowanie, władanie oraz reprezentowanie .
 • 2016-01-16 11:27 | Gadfly

  Re:Oto dlaczego praktyki nowej władzy przejdą do historii

  wnukmarek

  Mówiąc dokładnie na PiS zagłosowała 1/5 suwerena. Co zrobi pozostałe 4/5 po czterech latach wspaniałych rządów PiS to wielka niewiadoma. PiS ma piękną i bogatą kartę kablowania w Unii na poprzednie rządy, a jego obecne dokonania nie są specjalnie budujące. Sztandarowe projekty dla ludu (500 zł na dziecko, kwota wolna od podatku) już są odwlekane w czasie. Biorąc pod uwagę przewagę polskiego eksportu do Niemiec nad niemieckim importem do Polski mamy raczej do czynienia z dbaniem o polskie interesy. Powtórka z Węgier? Oby nie z 1956.
 • 2016-01-16 12:49 | BDom

  Re:Oto dlaczego praktyki nowej władzy przejdą do historii

  Liczę na to, że Unia Europejska pomoże nam rozwiązać problemy w Polsce…! Nadal czekają Nas kolejne poPiS-y manipulantów, arogantów i NIErządu...! To nie jest bój o żadną partię... KOD to walka o Wolność i Demokrację dla Wszystkich Polaków... Życzę Wszystkim Naszym Rodakom, żeby w roku 2016 otworzyły się im szeroko oczy na demolowanie Naszej Ojczyzny przez PiS...! Niech żyją Wolność i Demokracja...! Prędzej, czy później, dla dobra Wszystkich Polaków naprawimy błędy PiS...!
 • 2016-01-16 19:41 | wolenski

  Re:Oto dlaczego praktyki nowej władzy przejdą do historii

  mfw59
  Mam wątpliwości, czy kierują się Kołakowskim lub/i Szestowem, a jeśli tak to tylko nieświadomie. Bardziej stawiałbyn ba Leca: Dmą w róg obfitości, musi byc pusty"
  JW
 • 2016-01-16 19:45 | wolenski

  Re: wnukmarek

  Wnusio, a może nawet osesek, więc nie pamięta, jak to KOR donosił do Radia Wolna Europa i był opłacany przez amarykańskim imperialistów i niemieckich rewizjonistów,. Nihil novi sub sole. Taka powtórka z PRL.
  JW
 • 2016-01-17 00:25 | Aspiryna

  Re:Oto dlaczego praktyki nowej władzy przejdą do historii

  "Suweren już wybrał w ostatnich wyborach. Nagonka na PiS i donosicielstwo opozycji, która rządziła fatalnie"


  Zapomnial pan dopisac jeszcze jednego (PiS-owskiego) klamstwa... tego o "Polsce w runie".
 • 2016-01-17 13:05 | slima11

  Re:Oto dlaczego praktyki nowej władzy przejdą do historii

  Globalna wioska ,wywiad biały i czarny,dziennikarze ,ambasady -a paranoicy bredzą ,że ktoś donosi.Najwiecej krzywdy prezesowi zrobił Orban.Bo lekcja Orbana uczuliła UE na neofaszyzm.I tak jak Sojuz bronił Polskę przed odejściem tak i UE robi to samo.A to że żyjemy w oparach absurdu ,jest proste jak bat bacy.Bo nas przez wieki poniżano i zniewolono.No tak przez 1,5 wieku ,a np. Bułgarzy przez lat 600.Czy u nich tez czasy absurdu?A może kościół nie ten sam./
 • 2016-01-17 19:39 | Aspiryna

  Re:Oto dlaczego praktyki nowej władzy przejdą do historii

  "To nie jest wiedza tajemna specjalnie, aby wiedzieć, że każde przedstawicielstwo w Polsce w chwili obecnej i w przyszłości pisze liczne raporty ocenne na temat tego co widzą, słyszą , czytają na miejscu. Mówienie więc o donosicielstwie poprzedników prawicowych kolegów na obecne władze do Brukseli jako zasadniczy i jedyny przyczynek wszczęcia procedury sprawdzającej o stanie praworządności czyli przestrzeganie obowiązującego prawa w Polsce na bazie Ustawy Zasadniczej w szczególności, jest dużym skrótem nie tylko myślowym. Jest skrótem wyobrażania sobie funkcjonowania Polski jako kraju w aktywnym międzynarodowym obrocie prawnym."

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Oczywiscie, PiS-owcy doskonale wiedza jak to dziala (patrz powyzej), ale wygodniej jest im obrzucac blotem
  politycznych przeciwnikow. A moze czesc narodu uwierzy?
 • 2016-01-19 07:10 | wnukmarek

  Re:Oto dlaczego praktyki nowej władzy przejdą do historii

  @ Aspiryna

  Za rządów PO co wykazały podsłuchy i rozliczne przekręty, państwo teoretyczne ch.. du.. i kamieni kupa, to nawet więcej niż ruina moralna. Tacy aroganci i cała sitwa powinny zniknąc raz na zawsze. Co nie znaczy, że całkowicie popieram PiS, którego się nieco obawiam, zwłaszcza, że jestem przeciwnikiem klerykalizmu (dlatego nie głosowałem na PiS). Jednak kolesie z KLD to najgorsze co Polskę może spotkać.
 • 2016-01-19 07:14 | wnukmarek

  Re:Oto dlaczego praktyki nowej władzy przejdą do historii

  @ Gadfly

  Powtórka z Węgier z !956 jest możliwa, bo przecież PO i prezydent Komorowski podpisali ustawę 1066 "o bratniej pomocy".
 • 2016-01-21 08:46 | azur

  Re:Oto dlaczego praktyki nowej władzy przejdą do historii

  Pluralizm sekwencyjny? A może sekwencja pluralistyczna? Podobnie jak definicja dialogu: jeden mówi, a inni słuchają.