Wyszukaj na forum

Forum


Zasady publikowania
komentarzy znajdziecie
Państwo pod tym adresem.

Polityka.pl – strefa wolna od hejtu!

 

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Użytkownicy naszego Serwisu Internetowego!

Od wielu lat udostępniamy Państwu nasze Forum internetowe oraz przestrzeń blogową dla Waszych komentarzy – także tych krytycznych. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie, które są merytoryczne. Zależy nam bardzo, aby Państwa wpisy nie utonęły w rosnącej fali internetowego hejtu i niechlujstwa.
 

Warto, aby serwis POLITYKA.PL pozostał miejscem wartościowej wymiany poglądów, gdzie toczą się dyskusje, nawet zażarte, ale pozbawione mowy nienawiści. Zależy nam na tym, abyśmy wzajemnie traktowali się z szacunkiem. Chcemy, aby POLITYKA.PL była miejscem wolnym od radykalizmów i anonimowej, bezsensownej brutalności.
 

Słowem: zapraszamy serdecznie do dyskusji na naszych forach internetowych, do wyrażania opinii, polemik, do ocen, ale w formie przyjętej między kulturalnymi ludźmi. Kto chce się wyżyć – zapraszamy na inne portale. Być może to walka z wiatrakami, ale spróbujemy. Mamy dość językowych i emocjonalnych śmieci zasypujących plac wolności, jakim miał być i może być internet.

95 lat temu Polska objęła Śląsk

(30)
Czerwcowy wtorek 95 lat temu był piękny jak dziś. Ciepły i słoneczny – wymarzony na narodowy, patriotyczny i patetyczny spektakl.
 • 2017-06-21 00:05 | marilla

  Czorny wtorek.

  No i momy goroli zamjast Szwajcarje.
 • 2017-06-21 01:16 | Mały pluszowy miś

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Tytuł głosi: "95 lat temu Polska objęła Śląsk" a następnie czytamy: "Rzeczpospolita przejmowała kawałek Górnego Śląska"
  czyli kawałek Górnego Śląska = Śląsk? Ciekawe...

  "kawałek Górnego Śląska, który straciliśmy jeszcze za Kazimierza Wielkiego"

  Uno momento, jakie stracił? Żeby coś stracić, to trzeba to coś posiadać, tym czymś władać. Na pewno Śląskiem nie rządziła boczna linia dynastii Piastów, której przedstawiciel, Władysław Łokietek - książę brzeski i sieradzki, następnie łęczycki, sandomierski, wielkopolski, pomorski, inowrocławski, dobrzyński został koronowany 20 stycznia 1320 roku na króla Polski. Tak samo nie władał Śląskiem jego syn, Kazimierz Wielki.
  Śląskiem, a właściwie księstwami Śląskimi, rządzili Piastowie z głównej linii Piastów, wywodzącej się od pierwszego syna Bolesława Krzywoustego, Władysława Wygnańca (któremu Bolesław Krzywousty przydzielił Śląsk już w 1124 roku), która rządziła księstwami Śląskimi aż do śmierci Jerzego IV Wilhelma w 1675 roku.
  Nota bene - jakie straciliś<b>my</b>? Czyżby pan Redaktor był przedstawicielem dynastii Piastów, wywodzi swój ród w prostej linii od Piasta i Rzepichy? ;)

  "skrawek ziemi, który wracał do macierzy."

  Wracał do macierzy? Jakąż macierzą mogła być II RP dla "kawałka Górnego Śląska", który nigdy nie należał do tego organizmu państwowego? Czyżby władca Polski w XIV wieku nie zrzekał się oficjalnie jakichkolwiek pretensji do Śląska?

  "w jaskini niemieckiego niedźwiedzia – górnośląski poseł z niesłychanym tupetem żąda wszystkich ziem polskich dla Polski."

  Dodajmy, że za głoszenie tak jawnie separatystycznych haseł posłowi Adalbertowi / Wojciechowi Korfantemu nie spadł włos głowy... w tych strasznych Niemczech.

  "polskie wojsko wkraczało do kolejnych miast górnośląskich – wszędzie stały bramy powitalne, a tłumy mieszkańców oklaskiwały gorące przemówienia"

  Zauważmy, że w miastach zdecydowanie optowano za przynależnością do państwa niemieckiego - http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_149799431085214&key=cdb1c97b85171de9d712468e45f3df83&libId=j4633in80101b100000DA18vgd19jz399f&loc=http%3A%2F%2Fhistorum.com%2Feuropean-history%2F88845-1918-treaty-brest-litovsk-too-harsh-towards-russia-10.html&v=1&out=http%3A%2F%2Fopolskie.regiopedia.pl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimagecache%2Fwidth630px%2Fphotos%2F105242-mapa.jpg&title=Was%20the%201918%20Treaty%20of%20Brest-Litovsk%20too%20harsh%20towards%20Russia%3F%20-%20Page%2010%20-%20Historum%20-%20History%20Forums&txt=This%20image%20has%20been%20resized.%20Click%20this%20bar%20to%20view%20the%20full%20image.%20The%20original%20image%20is%20sized%20630x802

  "Stwierdzono w niej, że „powinno być ustanowione niepodległe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkałe przez bezspornie polską ludność”"

  "<b>bezspornie</b> polską ludność" na Górnym Śląsku, jeśli większość głosujących opowiedziała się w plebiscycie za przynależnością do państwa niemieckiego?

  "Były to tereny wykraczające poza przedrozbiorowe granice Rzeczpospolitej."

  Raczej nie znajdujące się w przedrozbiorowych granicach Rzeczpospolitej. Nawet Księstwo Siewierskie zostało formalnie inkorporowane do RP dopiero w 1790 roku. Księstwa oświęcimskie i zatorskie zostały przejęte przez RP w 1564 roku (powiat śląski w Małopolsce). Jednak przynależności tych ziem nie była przedmiotem plebiscytu - nieprawdaż?

  "charakter zrywu miał bardziej wymiar społeczny – nawet proletariacki – niż narodowy"

  O ile pamiętam spotkanie z red. Krzykiem, autorem książki o czasach plebiscytowych, niejeden z uczestników tych strajków ze zdumieniem dowiadywał się po latach, że brał udział w I powstaniu śląskim...

  "lansowano też, wspieraną przez wielki kapitał, koncepcję utworzenia samodzielnego i neutralnego – jak Szwajcaria – państwa Freistaat Schlesien."

  Ciekawe, jak wyglądałyby wyniki plebiscytu, gdyby taka opcja była do wyboru...

  "Polska nie miała jeszcze swojej konstytucji (...), ale w błyskawicznym tempie stworzyła konstytucję dla Śląska"

  To nie Polska stworzyła Statut Organiczny Województwa Śląskiego, tylko pro-polscy politycy z terenu Górnego Śląska, tacy jak W. Korfanty, J. Buzek czy K. Wolny.

  "Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę konstytucyjną „zawierającą statut organiczny województwa śląskiego”. Jako jedyne w kraju miało mieć swój regionalny parlament – Sejm Śląski i własny skarb."

  Jak też bardzo szerokie uprawnienia - polecam lekturę https://pl.wikipedia.org/wiki/Statut_Organiczny_Wojew%C3%B3dztwa_%C5%9Al%C4%85skiego
  Przypomnijmy też, że plebiscyt na Górnym Śląsku nie był jedynym - wcześniej odbył się plebiscyt na Warmii i Mazurach, który II z kretesem przegrała (mniej niż 3,5% uprawnionych do głosowania oddało głosy za przynależnością do państwa polskiego). Takie wyniki na pewno ułatwiły autorom Statutu Organicznego jego jednomyślne uchwalenie przez Sejm II RP.

  "lecz, co było do przewidzenia, opcję polską poparło tylko 10 tys."

  Jakoś ówcześni przedstawiciele strony polskiej przewidywali coś dokładnie odwrotnego - przecież nie wysuwaliby takiego żądania, by przysporzyć Niemcom dodatkowych głosów? Swoją drogą, ciekawy przyczynek do znajomości górnośląskich realiów przez polskich polityków, wówczas i teraz...

  "Nie była to odpowiedź na pytanie, „kim się czują” – Polakami czy Niemcami – <b>choć pośrednio taką przecież była.</b>"

  Czyżby? Czyli - większość Niemców? Ciekawe, ciekawe...

  "Powstańcy i <b>wspierające ich formacje Wojska Polskiego oraz ochotnicy z kraju</b>"

  Kto ciekaw - polecam video: https://www.youtube.com/watch?v=2FKFeaWr1tY

  "Walczyli z lepiej uzbrojonymi i wyszkolonymi oddziałami płynącymi z Niemiec"

  Owszem, na Śląsk ściągały Freikorpsy, lecz na początku walczyli z mniej licznym Selbstschutzem, niemieckimi policjantami oraz miejscowymi ochotnikami wspierającymi Niemców, jak np. lokalnymi komunistami, którzy - niezależnie od sympatii narodowościowych - poparli (w tym zbrojnie) przynależność Górnego Śląska do Niemiec.

  "W owym autonomicznym województwie zaroiło się od urzędników z Galicji i Wielkopolski, natomiast miejscowi, ze swoją kulejącą polszczyzną, sprawdzali się tylko w kopalniach i hutach"

  Dodajmy, że po ówczesnej dobrej zmianie można było mówić czystą polszczyzną ale wystarczyło odezwać się jednym słowem po śląsku by stracić pracę. Polska administracja wyrzucała urzędników z pracy również za ... udział w pogrzebie Wojciecha Korfantego (którego prawdopodobnie sama otruła). Skonfrontujmy tak pokrótce opisany potop prawdziwych Polaków z regulacjami Statutu Organicznego:
  "Urzędnicy państwowi, urzędujący w województwie śląskim, powinni byli w zasadzie pochodzić z województwa śląskiego. Przy obsadzaniu urzędów administracji państwowej na obszarze województwa śląskiego powinni mieli mieć przy równych kwalifikacjach pierwszeństwo urzędnicy pochodzący w województwa śląskiego. Urzędnicy i pracownicy, jak i robotnicy z województwa śląskiego, zatrudnieni w administracji państwowej lub w przedsiębiorstwach państwowych w województwie śląskim, mogli zostać przeniesieni do innych dzielnic Rzeczypospolitej Polskiej wbrew swej woli tylko, jeżeli wymagało tego koniecznie ich wyszkolenie lub kwalifikacje, albo przeważający interes służby państwowej."
  Dodajmy też, że na Górnym Śląsku mieszkańcy posługiwali się biegle językiem niemieckim w mowie i piśmie (odsetek analfabetów... 1,5%) oraz śląskim i / lub polskim.

  "sprawdzali się tylko w kopalniach i hutach"

  Czyli jak w Cesarstwie Niemieckim byli "wołami roboczymi" tak w II RP takimi pozostali? Za to walczyli? Za dużo mniejszą siłę nabywczą polskiego pieniądza?

  "czego efektem było wzmocnienie sił niemieckich partii w kolejnych wyborach do Sejmu Śląskiego"

  Wybory do bodaj III Sejmu Śląskiego wręcz wygrała mniejszość niemiecka, nieprawdaż? Dodajmy, że to się działo na tej części wschodniego fragmentu Górnego Śląska, która została przydzielona II RP jako z przeważającym odsetkiem mieszkańców optujących za przynależnością państwa polskiego. Po podziale Górnego Śląska nastąpiła również wymiana ludności na Górnym Śląsku między polską a niemiecką częścią - ponad sto tysięcy ludzi z każdej strony przeniosło się na drugą. I, mimo to, po 8 latach rządów polskiej administracji, najwięcej głosów do Sejmu Śląskiego zdobywa mniejszość niemiecka...
  Wnioski odnośnie rezultatów poczynań polskiej administracji każdy czytelnik może sam wysnuć.
  Czytałem kilka lat temu, że administracja polska jeszcze ciekawiej poczynała sobie na terenie kilku gmin Warmii i Mazur, które zdecydowanie optowały za przynależnością do RP i zostały do Polski przyłączone - tak polska "macierz" traktowała swoje dzieci, że 90% pierwotnych mieszkańców tych terenów wyjechało do... Niemiec, pozostawiając swoje ojcowizny.

  "Przed wojną bez śląskiego przemysłu trudno byłoby marzyć o rozwoju kraju"

  A po II wojnie światowej było inaczej? Przypomnę, że tylko eksport węgla kamiennego dał PRLowi w drugiej połowie lat 70-tych 20 miliardów dolarów - tyle ile wyniosła kwota długów zaciągniętych przez ekipę E. Gierka, której rządy jednak przyniosły skok cywilizacyjny milionom mieszkańców Polski... Po wojnie Warszawa była gruzowiskiem, teraz jest metropolią, wschodnia część Górnego Śląska - z najbogatszego regionu RP / PRL - stała się w dużej mierze zdegradowanym, zatrutym, wyeksploatowanym, niekiedy drastycznie zaniedbaną wylęgarnią patologii...
 • 2017-06-21 12:31 | grzerysz

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  @Mały pluszowy miś
  2017-06-21 01:16 |

  „… ekipę E. Gierka, której rządy jednak przyniosły skok cywilizacyjny milionom mieszkańców Polski…”

  Że też Ci takie teksty na blogu drukują…

  Trzeba natychmiast dodać, że okres „sukcesu transformacji” też przyniósł "skok cywilizacyjny milionom mieszkańców Polski”: bezmyślną dezindustralizację, biedę i nędzę szerokich rzesz społeczeństwa, wtórny analfabetyzm z zerowym już niemal czytelnictwem książek, całkowity upadek nauki, kultury i służby zdrowia, denny poziom mediów, beznadziejny poziom szkolnictwa - szczególnie wyższego - oraz „specjalizację” Polski w przetwórstwie drewna i skóry oraz skręcaniu obcego sprzętu AGD...
 • 2017-06-21 12:51 | Mały pluszowy miś

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  @grzerysz | 2017-06-21 12:31

  Zazwyczaj moje komentarze do artykułów red. Dziadula są publikowane po upływie kilku dni (rekord to bodaj 15 dni przed ostatnimi wyborami prezydenckimi), po tym, jak artykuł / wpis na blogu zniknie z głównej strony internetowej Polityki i przysłowiowy "pies z kulawą nogą" nie zajrzy już do komentarzy.

  Stąd też moje gigantyczne zdziwienie publikacją mojego dzisiejszego wpisu prawie natychmiast - czyżby został zatrudniony nowy moderator, który jeszcze nie przeszedł przeszkolenia z tego, na czyim blogu czyje wypowiedzi publikować ze stosownym opóźnieniem? Pozostaje serdecznie podziękować i wyrazić nadzieję, że ten dzisiejszy ewenement jest jaskółką zwiastującą nastanie lepszych czasów w moderowaniu moich komentarzy.
 • 2017-06-21 15:07 | PeterPaul

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Mały pluszowy miś rzetelnie przylozyl sie do roboty i wypunktowal polprawdy i przeklamania od ktorych az roi sie w tekscie Pana Dziadula ! Wynikaja one w czesci z osobistych przekonan autora , w czesci zas sa wynikiem powszechnej niewiedzy plus skazenia polska propaganda , wszechobecna jezeli idzie o tematy gornoslaskie i to niezaleznie od panujacego aktualnie systemu politycznego...
  Bedac jednak swiezo po lekturze przeroznych tekstow na powyzszy temat w slaskiej prasie regionalnej , z duzo wieksza zyczliwoscia odnosze sie do tworczosci Red. Dziadula. Chocby i dlatego ze / niesmialo / napomknal on o ekonomicznych przyczynach takiego a nie innego zachowania sie sporej czsci gornoslaskiego spoleczenstwa w tych niespokojnych , powojennych czasach . Niemcy co prawda wojny nie wywolaly ale i tak zostaly uznane za glownego winowajce i obciazone olbrzymimi reparacjami na rzecz panstw zwycieskich . Wystarczy powiedziec ze ostatnia rate z lacznej kwoty 132 Miliardow Goldmark zaplacily dopiero w 2012 roku / 56 Mln Euro / !
  Czy nalezy sie dziwic racjonalnie myslacym Gornoslazakom ze zauwazyli swa szanse za Brynica , po stronie potencjanych beneficjantow nowej sytuacji geopolitycznej w Europie ?
  Jak wlasnie iracjonalne okazalo sie to myslenie przy pierwszym bezposrednim zetknieciu z kultura wschodu, pokazaly nastepne lata ...
  Na zakonczenie pozwole sobie przytoczyc za Dziennikiem Zachodnim napis na wczoraj odlonietej tablicy w Urzedzie Wojewodzkim w Katowicach :

  "Pamięci powstańców śląskich oraz działaczy narodowościowych, którzy swą pracą i ofiarą krwi przyczynili się do powrotu Górnego Śląska do macierzy oraz śląskich rodzin, które przez pokolenia - pomimo germanizacji - zachowały polską kulturę, tradycję, język i miłość do ojczyzny - Polski; z nich wyszli dzielni patrioci i bohaterowie, którzy wywalczyli przez wieki oczekiwane połączenie z Ojczyzną".

  Przypominam ze mamy rok 2017 . Bareja zmarl stanowczo za wczesnie ...


 • 2017-06-21 16:28 | Klopfer

  "95 lat temu Polska objęła Śląsk" (czyli krainę od Szopienic po Hoyerswerdę!))

  "Te przepychanki dyplomatyczne stały się zarzewiem wybuchu III powstania w nocy z 2 na 3 maja. Powstanie trwało prawie dwa miesiące, a Korfanty ogłosił się jego dyktatorem. Powstańcy i wspierające ich formacje Wojska Polskiego oraz ochotnicy z kraju zajęli prawie cały obszar plebiscytowy. Walczyli z lepiej uzbrojonymi i wyszkolonymi oddziałami płynącymi z Niemiec. Był to najkrwawszy ze śląskich zrywów powstańczych."

  W tym fagmencie pan Dziadul dokładnie zdefiniował moment wybuchu śląskiej wojny domowej na terytorium państwa niemieckiego przez agresję z zewnątrz ("... i wspierające ich formacje Wojska Polskiego oraz ochotnicy z kraju"!).
  "Walczyli z lepiej uzbrojonymi i wyszkolonymi oddziałami płynącymi z Niemiec."
  Dla wiecznie niezorientowanych warto może po raz "iksty" przypomnieć, że te oddziały "płynęły" głównie z Bawarii i sąsiedniej Saksonii, które były takim samymi niemieckimi landami, jak Turyngia, Hesja, czy właśnie (Górny)Śląsk!
  Nikt z Polaków nie zdziwiłby się chyba, gdyby w obliczu agresji Ukrainy na Małopolskę, podążyli tam z pomocą mieszkańcy Mazowsza czy Kurpiów?!

  To tyle, co się tak zwanego III "powstania" śląskiego tyczy, dwa pierwsze nie zasługują nawet i na takie miano, gdyż nie były niczym więcej, jak nieistotnymi "ruchawkami ulicznymi", albo jak to "nojstarsze Ślonzoki" godali;
  chacharskiemi hajami ...
 • 2017-06-21 21:01 | mały fizyk

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Bardzo jestem wdzieczny POLITYCE i p. Dziadulowi, za publikacje o historii i dniu dzisiejszym na Slasku. I to na ramach najbardziel poczytnego tygodnika w calej Polsce! Serdeczne dzieki!

  No, a ze spojrzenia na (nawet wspolna) historie sa rozne, to wiadomo. Dlatego tez bardzo chetnie czytam wpisy pod artykulami p. Dziadula. To zdecydowanie poszeza moja wiedze! I za to tez serdeczne dzieki blogowiczom.

  Uzgodnienie historii miedzy panstwami i spolecznosciami jest nadwyraz trodne. Swiadczy o tym np. kilkudziesiecioletnia praca polsko-niemieckiej Komisji Historycznej/Podrecznikowej. Z niecierpliwoscia czekam na wydanie wspolnego podrecznika do histori Polsko-Niemieckiej dla szkol. Pierwsza czesc, jeszcze za rzadow PO, juz w Niemczech wydano (jeszcze nie czytalem). Ciekawe czy beda dalsze w obliczu aktualnej "polityki historycznej" PiSu ;-)
 • 2017-06-22 10:13 | jarsons70

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Mały pluszowy miś słusznie wypunktował pewne dyskusyjne tezy autora artykułu. Rzeczywiście można dyskutując o nich wylać "morze atramentu" czy tez obecnie gigabajty danych, ale nie da się zaprzeczyć faktu, ze na mapie z 1910 roku linia oznaczona jako "polnische sprache" obejmuje prawie całą Opolszczyznę i Górny Śląsk (mam skan takiej mapy, więc nie jest to wiadomość wyssana z palca). Nie jestem specjalistą od niemieckiego, może to znaczy coś innego niż myślę, ale chyba o czymś to świadczy i sami Niemcy to przyznawali. A dodam jeszcze, że rządzili wtedy tymi ziemiami nie tak długo, bo od mniej więcej 1740 roku, czyli tylko nieco dłużej (jakieś 70 lat)) niż Rosjanie Warszawą i Kongresówką, a przecież Mazowsze zostało inkorporowane dopiero w 1526, czyli też w Polsce długo się nie nabyło.
 • 2017-06-22 12:55 | Jan Dziadul

  95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Tego historycznego dnia w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odsłonięto tablicę tej treści:"Pamięci powstańców śląskich oraz działaczy narodowościowych, którzy swą pracą i ofiarą krwi przyczynili się do powrotu Górnego Śląska do macierzy oraz śląskich rodzin, które przez pokolenia - mimo germanizacji - zachowały polską kulturę, tradycję, język i miłość do ojczyzny - Polski; z nich wyszli dzielni patrioci i bohaterowie, którzy wywalczyli przez wieki oczekiwane połączenie z Ojczyzną".
  Stylu i filozofii przesłania się nie czepiam. Urzędnicy odpowiedzialni za tablicę przyszli skąd przyszli i proponują nam ekwilibrystykę historyczno - językową. Ja, jako facet ze wschodu i Dolnego Śląska, dałbym taką refleksję: "Ku pamięci wszystkich, dzięki którym Śląsk jest w Polsce". Mógłbym się pobawić myślą i stylistyką, ale po co - tablica jest...I będzie do kolejnego wojewody. Amen - Jan Dziadul""
 • 2017-06-22 13:22 | Klopfer

  "Ku pamięci wszystkich, dzięki którym Śląsk jest w Polsce".

  Miod na zimne serce Jozka łod Dżugaszwilich ...
 • 2017-06-22 14:06 | Mały pluszowy miś

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  @Jan Dziadul | 2017-06-22 12:55
  "Ku pamięci wszystkich, dzięki którym Śląsk jest w Polsce"

  Well well, największa w tym zasługa Józefa Stalina i komilitonów. To przecież dzięki niemu i jego następcom "Ziemie Odzyskane" znajdowały się w granicach RP / PRLu (vide https://pl.wikipedia.org/wiki/Polsko-niemiecki_traktat_graniczny#Historia).

  Ale nie dziwię się Panu - przecież to dzięki działaniom "chorążego pokoju" niejeden ma okazję tłumaczyć Ślązakom czym jest Śląsk a nie Litwinom czym jest Litwa lub na przykład Mazurom czym są Mazury a nie Ukraińcom czym jest Ukraina. Najwidoczniej mają powody do bycia mu wdzięcznym za taką zamianę.
 • 2017-06-22 14:16 | Alrus

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Śląsk był, jest i będzie polski.
 • 2017-06-22 15:24 | PeterPaul

  Problemy z Tablica

  Podstawowy problem laczacy sie z odslanianiem tablic tej czy innej tresci stanowi wlasnie owa tresc ! Sila rzeczy musi byc ogolnikowa ...Tu faktycznie nie ma sie czego czepiac . O ile wiemy w czyim imieniu sie pisze i wywiesza .
  W tym przypadku brakuje mi bardzo istotnego elementu czyli klarownego samookreslenia autora / ow/ tej inskrypcji ! Inaczej mozna odniesc wrazenie ze napis konsultowany byl z poddanymi Pana Wojewody . Ciagnac rzecz ad absurdum konsultowany tekst brzmialby mniej wiecej tak :
  Pamieci powstancow slaskich i dzialaczy narodowosciowych czyli kilku procent gornoslaskiego spoleczenstwa bla ,bla,bla,bla ... oraz slaskich rodzin ktore przez pokolenia mimo germanizacji / tu powinno by nastapic szczegolowe podliczenie : 40 % w plebiscycie minus te kilkanascie procent propolskich poczatkowo Gornoslazakow ktorych polskie rzady tak zniechecily do wszystkiego co polskie iz glosowali masowo na niemieckie partie mniejszosciowe a pozniej entuzjastycznie witali Wehrmacht , minus nastepne kilkanascie procent ktore " zaglosowaly nogami " i spedzily jesien zycia nad Renem / bla , bla, bla, bla ...
  Oczywiscie taka tablica nie ma za bardzo sensu wiec moze nie trzeba bylo wywieszac zadnej ...?


 • 2017-06-22 15:33 | Mały pluszowy miś

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  @Alrus | 2017-06-22 14:16

  Życzę owocnej lektury: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk#Historia
 • 2017-06-22 23:14 | Alrus

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Ta owocniejsza, Mały pluszowy misiu:
  " Niemiec, Moskal nie osiędzie,
  gdy jąwszy pałasza,
  hasłem wszystkich zgoda będzie
  i ojczyzna nasza."
 • 2017-07-01 10:47 | jakowalski

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Miś
  Przypominam, że od Uralu aż po Łabę, to cała Europa była setki lat słowiańska, że to Słowianie pierwsi zagospodarowali tereny obecnych Niemiec aż po Łabę, o czym świadczą choćby nazwy miejscowości w praktycznie całym dawnym NRD, nie tylko na Śląsku, który był długo germanizowany, ale mimo to etniczni Niemcy dalej nie uważają Ślązaków za prawdziwych Niemców. Przypominam też, że cała administracja śląska składała za czasów niemieckich z etnicznych Niemców sprowadzanych z zachodu Niemiec, a Ślązacy byli traktowani przez ową niemiecką administrację jak podludzie, że Ślązacy słowiańskiego pochodzenia stanowili na Śląsku chłopstwo i proletariat, że to pracą tych słowiańskich Ślązaków powstało bogactwo Śląska i że gdyby nie niemiecki rasizm, szowinizm i imperializm, który rozpętał dwie ostatnie wojny światowe, to Śląsk były najprawdopodobniej dalej niemiecki. Ale o tym to się dziś nie pisze. :-(
 • 2017-07-01 10:59 | jakowalski

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Mały pluszowy miś (2017-06-22 14:06)
  To, że Śląsk jest dziś praktycznie cały polski (poza skrawkiem w b. NRD w okolicach Zgorzelca), to jest „zasługą” niemieckiego rasizmu, szowinizmu i imperializmu, które rozpętały dwie ostatnie wojny światowe, zakończone, jak to jest powszechnie wiadomo, wszędzie poza Niemcami, sromotną porażką Niemiec. Gdyby nie te, rozpętane przez Niemcy i Niemców wojny, to nie tylko Śląsk, ale także Ziemia Lubuska i całe Pomorze oraz Wielopolska i Kujawy oraz Warmia i Mazury były najprawdopodobniej dalej niemieckie.
 • 2017-07-01 12:35 | jakowalski

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Czekam więc na następną wojnę wywołaną przez Niemcy, jako że do Polski wrócą wtedy nie tylko Berlin i Poczdam, ale także Lipsk, Drezno, Kamienica Saska czy też Roztoka a nawet i Ljubice.
 • 2017-07-17 19:29 | Kazimierz K

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Na temat historii Śląska a w szczególności jego przynależności przeczytałem trochę książek by ostatecznie stwierdzić, że nigdy do końca nie poznam specyfiki tego regionu i ludzi tutaj żyjących. Dlatego Ślązaków i Śląska do końca nie można poznać i zrozumieć, co ma to związek ze specyficzną historią i kulturą tego regionu. Aby dobrze żyć ze Ślązakami trzeba być przede wszystkim tolerancyjnym i znać trochę historię Polski i Śląska. Jest taka znana i prawdziwa opisana historia z czasów II wojny światowej. Gdy wybuchła wojna dwóch braci o mało się nie pobiło w sprawie, kto jest agresorem a kto ofiarą w tej wojnie. Obydwaj jednocześnie stwierdzili, że będą walczyć po obu stronach konfliktu. Ich plany się spełniły i obaj szybko zostali powołani i zabici jeden w polskim wojsku a w drugi w niemieckim. Nie jest to bajka lecz prawdziwa opowieść. Obecnie większość terytorium Śląska przypadła Polsce i na naszych oczach tworzy się obecna i przyszła historia tej ziemi. Byle była dobra dla tej obecnie małej ojczyzny Ślązaków. Nie będę odnosił się do faktów historycznych gdyż rzeczywiście 95 lat temu Polska objęła ale tylko mniejszą część terytorium Śląska, by 1945r Polska jako zniewolony kraj objąć obecny obszar. Część Górnego Śląska jest częścią obecnych Czech, gdzie praktycznie zaniknęła gwara śląska a tylko na Zaolziu można się porozumieć w języku Polskim. Wcale to jednak nie oznacza, że mamy do czynienia ze Ślązakiem, gdyż większość obecnych mieszkańców pochodzi z Moraw i Czech. Na pytanie czy jesteście z pochodzenia Czechami najczęściej można usłyszeć "my są Morawianie nie Czechy".Tak na naszych oczach zmienia się rzeczywistość tej ziemi.
 • 2017-07-17 19:35 | Kazimierz K

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Tekst powinien być zapisany na samym początku a nie na końcu.
 • 2017-07-17 23:38 | jakowalski

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Kazimierz K
  Polska była przed wojna zniewolona przez zachodni kapitał i tak samo zniewolona jest ona też i dziś. Górny Śląsk w roku 1922 tylko politycznie (de jure) wrócił do Polski - gospodarczo (de facto) pozostawał on aż do roku 1945 w rękach zachodniego, głównie niemieckiego kapitału i podobnie jest też znów i dziś.
 • 2017-07-21 13:08 | Kazimierz K

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Z opowiadań mojej mamy wiem, że przed 1939r jak na tamte czasy żyło się na Górnym Śląsku całkiem dobrze. Niestety z książek nad ten temat nie można było się wiele dowiedzieć, gdyż wszystko było opisywane w krzywym zwierciadle. Po 1922r nadal był system kapitalistyczny który w większości był niemiecki, gdyż przecież nie było podstaw do nacjonalizacji tego przemysłu. Nastąpiła jednak zmiana w stosunku do bogatych właścicieli, który nie odpuszczono w płaceniu podatków. W okresie międzywojennym Polskę i Śląsk nie ominął również wielki kryzys gospodarczy, gdzie wiele majątków poszło pod młotek, co w dużym stopniu ograniczyło majątki gospodarstw rolnych i przemysłowców. Konfiskatę części majątków nie ominęły również księcia pszczyńskiego z rodu Hohbergów. Było jednak również wiele dobrych przykładów ze strony bogatych przemysłowców niemieckich, którzy w wielu przypadkach byli dobrymi pracodawcami i filantropami. Obecnie cały region Śląski od pozostałych regionów Polski pod względem zniewolenia gospodarczego ze strony kapitału niemieckiego, wiele się nie różni. Wiele kopalń nadal funkcjonuje jako państwowe i jakoś nie ma przesłanek aby chciał je przejąć kapitał niemiecki. Jedynie na kopalni Krupiński jakiś kapitał niemiecki chce przejąć jakieś pokłady węglowe, bez przejęcia samej kopalni. Jeżeli coś zagraża polskiej to sami Polacy w tym obecne ustawodawstwo, które w żaden sposób nie chroni polskich przedsiębiorców. Mamy wolny rynek w tym wiele przywilejów z których korzystają zagraniczne firmy w Polsce a nie polskie. Obecnie zagraniczny kapitał nie ma często państwowości, także trudno stwierdzić czy w danym przypadku mamy do czynienia z niemieckim kapitałem.
 • 2017-07-21 15:35 | jakowalski

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Kazimierz K.
  1. Zagraniczny kapitał przejął na Górnym Śląsku po roku 1989 tylko to, co daje mu największe zyski. Nie jest on więc zainteresowany górnośląskimi kopalniami węgla, które nie przynoszą obecnie dużych i łatwych zysków. Zresztą przed wojną tenże zagraniczny kapitał często zamykał kopalnie, huty i fabryki które uznawał on za nierentowne, szczególnie podczas kryzysu lat 1930.
  2. Bogaci przemysłowcy niemieccy w wielu przypadkach byli filantropami, ale przecież nie sztuką jest być filantropem, jeżeli fundusze na działalność filantropijną czerpie się z cudzej pracy. Poza tym, to wytłumacz mi na czym miała polegać owa dobroć tych bogatych przemysłowców niemieckich w stosunku do ich polskich pracowników.
  3. Nie jest też do końca prawdą, że kapitał nie ma państwowości, jako że kapitaliści są żywymi ludźmi, mającymi prawie zawsze korzenie w jakim kraju czy narodzie. Poza tym, to kapitał niemiecki występował często przed wojną na Górnym Śląsku w przebraniu amerykańskim, ze względu na napięte wówczas często stosunki pomiędzy Polską a Niemcami. Dziś jest też podobnie - firma, która wydaje się być np. amerykańska, często jest de facto niemiecka i oczywiście bywają też sytuacje odwrotne. Niemniej praktycznie zawsze da się prześledzić pochodzenie kapitału każdej większej firmy operującej dziś w Polsce, a w tym więc i na Górnym Śląsku, a co ważniejsze, to zyski wypracowane przez Polaków - pracowników tych firm emigrują zagranicę, co w oczywisty sposób zubaża Polskę i Polaków - dokładnie tak samo jak przed wojną.:-(
 • 2017-07-24 14:27 | Kazimierz K

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Do J Kowalski.
  Na śląsku to przede wszystkim przemysłowcy budowali całe miasta. Jeszcze chyba w połowie XIX wieku Katowice liczyło klika tysięcy mieszkańców, na co składało się kilka wiosek które obecnie są częścią miasta.Możliwość zamieszkania w takim mieście było często jedynym możliwym rozwiązaniem, gdyż przecież na wsiach z których wywodzili się pracownicy tutejszych kopalń i hut, nie było dla nich przyszłości. W każdej rodzinie rodziło się przeciętnie od 4 do 8 dzieci, także tylko jeden spadkobierca mógł pozostać na ojcowiźnie. Jako przykład wzorcowego budownictwa podaję Giszowiec i Nikiszowiec. Taka sytuacja miała miejsce również w zaborze rosyjskim, gdzie przecież tak zwane na Śląsku familoki, na tamte czasy naprawdę dawały dużą szansę. Każde mieszkanie miało mały ogródek w którym można było zasadzić warzywa jak również małą hodowlę kur czy królików. Dopiero w latach 70 ubiegłego wieku zaczęto na dużą skalę budować na Śląsku socjalne budynki wielorodzinne, lecz była to wyłączna domena państwowa. Na pewno było wiele licznych przypadków "wyzysku człowieka przez człowieka" co przecież i dzisiaj często ma miejsce.
  Nawiązując do wcześniejszych wyrażonych opinii, to moim zdaniem nie ma sensu grać na nastojach społecznych jak to często do niedawna bywało. Takim negatywnym przykładem jest dla mnie rosyjski deputowany Żylinowski, który z jednej strony zachęca Polaków do zajęcia Ukrainy, by w innej wypowiedzi grozić Polsce jej rozbiorem na rzecz Rosji i Niemiec.
 • 2017-07-24 21:18 | jakowalski

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Kazimierz K.
  1. Na całym świecie to miasta, w tym fabryki, budują i budowali ludzie pracy a nie przemysłowcy. Przemysłowcy (burżuazja), czyli klasa próżniacza (T. Veblen) przecież nic nie robią, a tylko żyją z owoców pracy zatrudnionych przez nich pracowników najemnych (K. Marx).
  2. Nie wątpię, że Giszowiec i Nikiszowiec były, jak na tamte czasy, dość dobrze zaprojektowanymi osiedlami dla proletariatu. Ale rzeczywistość XIX wiecznego i także XX wiecznego kapitalizmu była na ogół taka, że ludzie pracy mieszkali w bardzo złych warunkach - w kamienicach czynowych bez wygód, gnieżdżąc się często całą wieloosobową rodziną w jednym niedużym pokoju z używalnością prymitywnej, na ogół węglowej, kuchni i śmierdzącej wygódki na podwórku-studni. Znam to doskonale z mojej rodzinnej Łodzi a nawet i z Warszawy (Praga, Wola).
  3. Dopiero po II wojnie światowej, po tym, kiedy do władzy doszli w Polsce komuniści, zaczęto na większą skalę budować w Polsce wygodne mieszkania dla ludzi pracy, jako że przed wojna państwo nie miało na to pieniędzy ani też nie wyrażało ono chęci pomocy ludziom pracy, a prywatny kapitał nie był zaineresowany w wydawaniu pieniędzy na wygodne mieszkania dla robotników. Nawet takie osiedle jak Zdobycz Robotnicza w Warszawie było zbyt drogie dla robotników, a więc zamieszkała w nim głównie zamożniejsza inteligencja i burżuazja, a nieliczne pierwsze domy z w miarę tanimi acz wygodnymi mieszkaniami dla robotników, wybudowane pod koniec lat 1930 na warszawskim Żoliborzu przez WSM, praktycznie nic nie zmieniły w generalnie złym wówczas położeniu klasy pracującej w ówczesnej Polsce sanacyjnej, w tym nie poprawiły one istotnie bardzo wówczas złych warunków mieszkaniowych ludzi pracy.
  4. O ile się nie mylę, to wygodne mieszkania dla ludzi pracy zaczęto budować na Górnym Śląsku już w latach 1950, - na przykład całe miasto Nowe Tychy, drugie po Nowej Hucie jeśli chodzi o ilość oddanych tam mieszkań.
  5. Kapitalizm polega przecież na wyzysku, jako że tylko z wyzysku bierze się zysk, a że znów mamy w Polsce kapitalizm, to mamy znów wyzysk i państwo znów umywa ręce, oddając budownictwo mieszkaniowe sektorowi prywatnemu, nastawionemu na zysk, a nie na poprawę warunków mieszkaniowych ludzi pracy.
 • 2017-07-24 21:20 | jakowalski

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Kazimierz K.
  6. Żyrynowski, bo o nim tu chyba mowa, ma zaś sporo racji. Ukraina to jest bowiem państwo upadłe, tyle, że zajęcie nawet jej małej części (np. Lwów z okolicami) przez Polskę nie ma nawet najmniejszego sensu, jako że mielibyśmy wtedy znów, jak do roku mniej więcej 1946, problem z ukraińskim nacjonalizmem i terroryzmem. Polska musi zaś znaleźć sobie sojuszników poza UE i NATO, jako że te organizacje w przypadku konfliktu polsko-niemieckiego zawsze staną po stronie Niemiec, zaś Rosja, w odróżnieniu od Ukrainy i Niemiec, nie zgłasza żadnych pretensji terytorialnych do Polski.
 • 2017-07-25 17:49 | Kazimierz K

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  J Kowalski.
  Poruszane przez Pana sprawy odbiegają od tematu, lecz w skrócie odniosę się do nich.
  1.Oddawane do użytku mieszkania jak na tamte czasy posiadały wymagany standard. Były to również budynki wykonane z bardzo dobrych materiałów, jednak jak każde budynki wymagają ciągłych remontów. Obecny niski stan techniczny niektórych budynków wynika z długoletnich zaniedbań z okresu komunizmu, w tym że te budynki były i są traktowane jako socjalne, gdzie lokatorzy często nie płacą za czynsz. Gdyby nie było tych budynków i pobudowanych fabryk, to rewolucja bolszewicka w Rosji nie miała by racji bytu.
  To co później zbudowano, osiągnięto poprzez pracę niewolniczą tak zwanych wrogów ludu. Gdy nadeszły nowe czasy i zabrakło milionów niewolników, komuna musiała upaść.
  2. Idee Marksa i Engelsa w postaci komuny to zwykła utopia. Dowodem na to jest obecna Rosja i Chiny, gdzie te kraje rozwijają się wyłącznie przez system kapitalistyczny. Jedynym krajem na świecie gdzie panuje komunizm w czystej postaci to Korea Północna, gdzie do końca życia każdemu wybiją komunę z głowy.
  Polska oficjalnie była krajem socjalistycznym na drodze do komunizmu, gdyż w Polsce nie udało się do końca wyeleminować "wyzysku człowieka przez człowieka". Zamiast komunizmu mamy teraz demokrację i wolność na zasadzie, że każdy ma wybór, czy chce być robotnikiem, chłopem, lekarzem, politykiem czy właścicielem firmy.Nikt nikogo nie zmusza do pracy i można być również bezrobotnym lub menelem i stale kląć na "wyzysk człowieka przez człowieka.
  3.Co ma Żylinowski do wiatraka. W Rosji jest tolerowanym niby opozycjonistą a jego bardzo kontrowersyjne wypowiedzi przeciwko innym krajów są w pełni nie do przyjęcia.
 • 2017-07-26 01:01 | jakowalski

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Kazimierz K.
  1. Budynki o których piszesz, były od początku substandardowe, choć oczywiście lepsze niż ich brak, a mieszkał tam w czasach PRL-u głównie tzw. element. Ludzie pracy wynieśli się wtedy bowiem do nowo wybudowanych bloków.
  1a. Poza tym, to kiedy w Polsce mieliśmy komunizm? Znów mylisz rządy partii komunistycznej, a właściwie bolszewickiej z komunizmem. Przecież dojście do władzy np. chadeków nie oznacza, że na Ziemi zapanuje od razu Królestwo Boże.
  1b. Poza tym, to Nową Hutę czy też Nowe Tychy budowali wolni ludzie, na ogół zbędni na przeludnionej polskiej wsi. Nie wiem, skąd ty bierzesz swoją wiedzę, ale obawiam się że z IPN-u.
  1c. A gdyby nie pobudowano tych fabryk i budynków, to rewolucja podobna do rosyjskiej wybuchła by może też i w Niemczech oraz Polsce.
  2. Każda idea jest utopią. Np. idee rozpowszechniane przez religię, np. rzymskokatolicką są 100% utopią, a na dodatek obiecują one wiele, ale dopiero po śmierci, czyli wtedy, kiedy już nie żyjemy, a więc niczego już nie potrzebujemy.
  2a. Poza tym, to rewolucja socjalistyczna w Rosji nie miała szansy na powodzenie, gdyż Rosja była wówczas zacofanym państwem i na dodatek objęta zastała embargiem przez resztę państw i na jeszcze dodatek została ona zaatakowana zbrojnie przez takie państwa jak USA, W. Brytania, Francja, Japonia i Polska, które też czynnie popierały w Rosji siły kontrrewolucyjne.
  2b. Co do Chin, to kiedy wybuchała tam rewolucja, to były one relatywnie jeszcze bardziej biedne i zacofane niż Rosja w momencie wybuchu tamtejszej rewolucji.
  2c. Poza tym, to Marks wyraźnie twierdził, ze rewolucja komunistyczna ma szansę powodzenia tylko w wysoko rozwiniętym kraju kapitalistycznym. Po prostu nie da się zbudować socjalizmu, nie mówiąc już o komunizmie, w państwie de facto feudalnym, a przecież zarówno Rosja w roku 1917 jak i Chiny w roku 1949 były de facto państwami z dominacją feudalnej gospodarki.
  2d. Dalej - Korea Północna jest państwem (neo)feudalnym, a nie komunistycznym, Znów wykazujesz brak elementarnej wiedzy na tematy, na które zabierasz głos.
  2e. Dalej - nie jest prawdą, że dziś każdy ma w Polsce wybór czy zostać kapitalistą, czy też pracownikiem najemnym, jako że aby zostać kapitalistą, to trzeba mieć kapitał, czyli co najmniej milion złotych, a dobrze przecież wiesz jaka jest realna droga do stania się właścicielem owego kapitału - albo można go odziedziczyć, albo wygrać (totolotek, kasyno etc.) albo też ukraść. Innej drogi po prostu nie ma, jako że uczciwą pracą, to można w ciągu życia odłożyć góra 100 tys. złotych, jako że w obecnie w Polsce zarabia się średnio mniej niż 2000 złotych miesięcznie netto, a więc rocznie oszczędzić można góra 10 tys. zł, czyli po 10 latach życia na poziomie poniżej minimum socjalnego możemy oszczędzić góra 100 tys. zł, a dłużej niż 10 lat nie da się przecież wydajnie pracować wydając na siebie tylko 1000 zł miesięcznie. Pomijam tu takie „drobiazgi” jak utrzymanie rodziny.
  2f. Dalej - w kapitalizmie istnieje ekonomiczny przymus pracy. Przypominam, że w Polsce bez prawa do zasiłku pozostaje aż 85,3% zarejestrowanych bezrobotnych, jako że taki zasiłek przysługuje w Polsce maksymalnie przez rok i przy spełnieniu warunku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od otrzymywanego wcześniej wynagrodzenia w wysokości co najmniej płacy minimalnej przez co najmniej 365 dni w okresie ostatnich 18 miesięcy.
  3. Na koniec - kto to jest ten „Żylinowski”? Czy ty wiesz o kim piszesz?
 • 2017-07-26 19:00 | Kazimierz K

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Przechodzimy na grunt ideologiczny, co przecież nie jest przedmiotowym tematem. Trzeba również zdać sobie sprawę, że pomimo wolności słowa szerzenie ideologii totalitarnych a więc i komunistycznych, jest chyba w Polsce zakazane prawem. Dlatego do tych kwestii głębiej nie będę się odnosił. Mam nadzieje, że temat Śląska został pomiędzy obu stronami zakończony.
 • 2017-07-26 22:57 | jakowalski

  Re:95 lat temu Polska objęła Śląsk

  Kazimierz K.
  Przecież liberalizm jest typową wręcz ideologią totalitarną, głoszącą dyktaturę garstki bogaczy nad nieposiadającymi kapitału masami, a więc ideologią będącą dokładnym przeciwieństwem demokracji. Idąc za twoją logiką, to należałoby więc zdelegalizować zarówno PO jak też i Nowoczesną. Widzę, też, że skończyły ci się argumenty ad rem i zostały ci tylko argumenty policyjne, ale to jest przecież jakże typowe dla zwolenników liberalizmu i kapitalizmu.