Wyszukaj na forum

Forum


Zasady publikowania
komentarzy znajdziecie
Państwo pod tym adresem.

Polityka.pl – strefa wolna od hejtu!

 

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Użytkownicy naszego Serwisu Internetowego!

Od wielu lat udostępniamy Państwu nasze Forum internetowe oraz przestrzeń blogową dla Waszych komentarzy – także tych krytycznych. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie, które są merytoryczne. Zależy nam bardzo, aby Państwa wpisy nie utonęły w rosnącej fali internetowego hejtu i niechlujstwa.
 

Warto, aby serwis POLITYKA.PL pozostał miejscem wartościowej wymiany poglądów, gdzie toczą się dyskusje, nawet zażarte, ale pozbawione mowy nienawiści. Zależy nam na tym, abyśmy wzajemnie traktowali się z szacunkiem. Chcemy, aby POLITYKA.PL była miejscem wolnym od radykalizmów i anonimowej, bezsensownej brutalności.
 

Słowem: zapraszamy serdecznie do dyskusji na naszych forach internetowych, do wyrażania opinii, polemik, do ocen, ale w formie przyjętej między kulturalnymi ludźmi. Kto chce się wyżyć – zapraszamy na inne portale. Być może to walka z wiatrakami, ale spróbujemy. Mamy dość językowych i emocjonalnych śmieci zasypujących plac wolności, jakim miał być i może być internet.

Akt zgonu politycznego - analiza

(3)
2019-01-20 18:06 | Obserwer
Umorzone 11 aktów zgonu politycznego przez prokuratorów stanowią dowód, iż ci funkcjonariusze publiczni co najmniej i nie odrobili lekcji z następujących aktów prawa:
a/ ustawy o godle ......... szczególnie art.137 par.1
b/ ustawy o prawie autorskim i innych prawach szczególnie art. 4

Oba te akty obowiązującego prawa zobowiązują ich jako reprezentantów wymiaru sprawiedliwości i porządku publicznego do zwrócenia uwagi na aspekty pogwałcenia prawa wg
wymienionych ustaw.
Ustawy te chronią Godło RP przed znieważeniem czyli wykorzystywaniem tego symboli w niegodnych praktykach , do celów tzw. pogłębionej bardzo interpretacji wyrażania krytyki, również.
W wydanym postanowieniu nie ma jednego słowa refleksji nad wykorzystaniem Godła w sposób urągający jemu znaczeniu, powagi i przynależnej mu ochrony prawnej.
A te wszystkie cechy znieważenia miały miejsca z nieuprawnionym powołaniem się w ten sposób na organ państwowy , który takie insygnia i symbole stosuje w swoich aktach o znaczeniu państwowym.

Druga sprawa to wykorzystanie oryginału druku zastrzeżonego, państwowego , który też jest pod ochroną prawa autorskiego.
Zaniechanie czy celowe przeoczenie tego faktu stanowi poważne zaniechanie funkcjonariuszy publicznych mających wpisaną w swoje obowiązki ochronę tych dóbr będących własnością Państwa Polskiego .Używanie ich bez zgody i pozwolenia przez organizację partyjną do swoich stricte politycznych celów w celu pogwałcenia dóbr osobistych prawnie chronionych takich jak zdrowie, życie , wizerunek urzędników samorządowych, w tym ich konstytucyjnego dobra czyli godności osobistej, stawia akt umorzenia postępowania, wobec autorów aktów zgonu politycznych ,pod pręgierz oceny moralnej, politycznej i prawnej w szczególności.

Potrzeba zwrotnej oceny, filozofii uzasadnienia z pominięciem ustawodawcy , który jasno normę nakazową ochrony tych dóbr precyzyjne sprecyzował w tych wymienionych aktach, jest niestety koniecznością z powodu zlekceważenia idei oraz zamiaru ustawodawcy.
Ustawodawca w tych ustawach nie daje żadnych przesłanek, do dowolności oceny przez funkcjonariuszy publicznych.
 • 2019-01-21 10:03 | lubat

  Re:Akt zgonu politycznego - analiza

  No dobrze, wobec tego autorów "Aktów zgonu politycznego" można oskarżyć co najwyżej o bezprawne użycie godła państwowego i "plagiat" dokumentu. O nic więcej. A oskarżyciele chcą czegoś zupełnie innego, chcą mianowicie oskarżenia autorów o podżeganie do zabójstwa. Jest to argument mocno naciągany, bo "śmierć polityczna" to nie śmierć w znaczeniu biologicznym, tylko odsunięcie od polityki. I w żadnym wypadku nie można tego potraktować jako nawoływanie do zabójstwa. Tym bardziej, że Młodzież Wszechpolska, autorka "Aktów zgonu politycznego" nie jest ich "wynalazczynią". Dużo wcześniej było to już w użyciu i nikogo to nie rajcowało, a nawet uważano to za trafne i dowcipne, kiedy np. o Leszku Millerze mówiło się z upodobaniem "trup polityczny". Także jeżeli kogoś wyrzucano na "śmietnik historii" to też jest to przenośnia, a nie dosłowne wyrzucanie.
 • 2019-01-22 16:14 | Obserwer

  Re:Akt zgonu politycznego - analiza

  Nie chodzi o generalizowanie pojęć w przestrzeni publicznej uznanych za dopuszczalne.
  W mojej analizie chodzi o brak zabezpieczenia norm , które można było z ustaw obowiązujących wskazać jako zasadne do podstawy wyciągnięcia sankcji. Takiego zabezpieczenia nie ma przez umorzenie.
  A na gruncie innych praw, niż podstawa umorzenia, doszło jednocześnie do ich złamania z elementami nawet podżegania do złamania kolejnych norm prawnie chronionych o być może innej kwalifikacji czynu.
  Sankcje jakie można było zastosować nie zastosowano ze szkodą dla wartości praworządnych.
  Sankcje te być może na przyszłość mogą być elementem profilaktyki, aby do znacznie gorszych
  praktyk w tym społeczeństwie nie dochodziło.
  Skupienie się na zapewnieniu ochrony prawnie chronionych wartości z uwzględnieniem aspektu, okoliczności i ew. skutków w przyszłości, jest celem każdego praworządnego bytu.