Ja My Oni

Od dusigrosza do szastacza

Osobowość a portfel

W świecie, w którym pieniądze pozwalają na zaspokojenie wielu potrzeb, nadajemy im znaczenie wykraczające poza nie same. W świecie, w którym pieniądze pozwalają na zaspokojenie wielu potrzeb, nadajemy im znaczenie wykraczające poza nie same. Fanatic Studio / Getty Images
Jak osobowość człowieka wpływa na jego stosunek do pieniędzy?

Osobowość. Centralny przedmiot zainteresowania psychologii, niezwykle trudny do uchwycenia. Można ją zdefiniować jako zespół cech i procesów psychicznych służących przystosowaniu do rzeczywistości. Każdy z nas ma inne „warunki wyjściowe” tego przystosowania – unikalną budowę fizyczną i predyspozycje temperamentalne określane wyjątkową pulą genów oraz jedyne w swoim rodzaju doświadczenia, gromadzone od pierwszych chwil życia w szczególnym miejscu i niepowtarzalnym otoczeniu społecznym.

Ja My Oni „Pieniądze: urok i ułuda” (100090) z dnia 02.02.2015; Dlaczego chcemy mieć; s. 12
Oryginalny tytuł tekstu: "Od dusigrosza do szastacza"
Reklama