Ja My Oni

Zmienić co niezmienne

Czy da się ulepszyć człowieka?

Prof. Włodzimierz Oniszczenko Prof. Włodzimierz Oniszczenko Leszek Zych / Polityka
Prof. Włodzimierz Oniszczenko o tym, czy da się ulepszyć to, co człowiek ma w genach.

Agnieszka Kloch: – Czym jest genetyka zachowania?
Prof. Włodzimierz Oniszczenko: – To dyscyplina z pogranicza nauk biologicznych i społecznych, w której badamy, jaki wpływ na zachowanie ludzi i zwierząt mają geny. Do badania cech osobowości, inteligencji czy postaw stosujemy dostępne przedstawicielom nauk społecznych metody kwestionariuszowe. Nie mamy jednak zaplecza laboratoryjnego, współpracujemy więc z genetykami, którzy dysponują warsztatem umożliwiającym izolację DNA i oznaczanie jego zmienności.

Ja My Oni „Co po kim dziedziczymy” (100098) z dnia 04.08.2015; Co dostajemy w genach; s. 44
Oryginalny tytuł tekstu: "Zmienić co niezmienne"
Reklama