Ja My Oni

Rekomendacje i przestrogi

Inne mody, czyli jak nie zejść na manowce

Chociaż medytacja, tai-chi czy uprawianie ogrodu same w sobie nie są psychoterapią, to z powodzeniem mogą ją zastępować lub uzupełniać. Chociaż medytacja, tai-chi czy uprawianie ogrodu same w sobie nie są psychoterapią, to z powodzeniem mogą ją zastępować lub uzupełniać. Zofia Julik, Ja, maki i żart, 1992
Autorski miniprzewodnik Anny Tylikowskiej i Kingi Tucholskiej.

Kiedy jest nam źle lub potrzebujemy rozwojowego impulsu, obok klasycznych metod psychoterapii mamy do wyboru wiele innych systemów anonsujących się jako pomocowo-rozwojowe. Są one psychologiczne w tym sensie, że opierają się na wiedzy psychologicznej, tyle że wyrywkowej, bardzo wybiórczej. Zwykle bazują na uniwersalnej, sprawdzonej przez tysiące lat wiedzy o psychice człowieka – o tym, co jej służy, ma potencjał jej budowania i wzmacniania.

No bo przecież przez tysiąclecia poprzedzające wynalezienie psychoterapii ludzie w jakiś sposób radzili sobie z dotkliwymi doświadczeniami i dążeniem do szczęścia.