Ja My Oni

Ku człowieczeństwu, czyli jak ludzkie potrzeby i skutki ich niezaspokojenia rozumiał Abraham Maslow.

Hierarchia potrzeb według Abrahama Harolda Maslowa

Hierarchia potrzeb Maslowa jest często przedstawiona jako piramida. Hierarchia potrzeb Maslowa jest często przedstawiona jako piramida.
Jak ludzkie potrzeby i skutki ich niezaspokojenia rozumiał Abraham Maslow.
Abraham Harold MaslowBettmann Abraham Harold Maslow

Artykuł ukazał się w „Ja My Oni” tom 29. „Czego potrzeba człowiekowi do życia”. Poradnik dostępny w Polityce Cyfrowej i w naszym sklepie internetowym.

***

Abraham Harold Maslow (1908–70), amerykański psycholog, nazywany ojcem teorii hierarchii potrzeb. Jeden z najważniejszych przedstawicieli nurtu psychologii humanistycznej i prekursorów psychologii transpersonalnej. Był akademikiem, prowadził prace badawcze i wykładał psychologię. Pracował m.in. na uniwersytetach Cornella, Columbia i Brandeis oraz w Brooklyn College w Nowym Jorku (gdzie poznał Karen Horney, Ericha Fromma, Ruth Benedict). W latach 60. pełnił funkcję przewodniczącego Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. W 1954 r. ukazała się książka, której zawdzięczał swoją sławę – „Motivation and Personality” („Motywacja i osobowość”). Rozwinął w niej swą teorię potrzeb, której zarys już w 1943 r. przedstawił w artykule „A Theory of Human Motivation” („Teoria motywacji ludzkiej”), opublikowanym w „Psychological Review”.

W latach 50. wraz z Carlem Rogersem i Rollo Mayem przyczynił się do powstania psychologii humanistycznej, określanej jako „trzecia siła” w psychologii. Myśl humanistyczna miała, w ich założeniu, oferować nową (w stosunku do psychoanalitycznej i behawiorystycznej) perspektywę w spojrzeniu na człowieka. Maslow nie negował nigdy wartości pozostałych „sił”, starał się jedynie uwypuklić to, co tamte pomijały.

Ja My Oni „Czego potrzeba człowiekowi do życia” (100127) z dnia 05.02.2018; Czego dusza potrzebuje; s. 13
Oryginalny tytuł tekstu: "Ku człowieczeństwu, czyli jak ludzkie potrzeby i skutki ich niezaspokojenia rozumiał Abraham Maslow."
Reklama