Ja My Oni

Ku człowieczeństwu

Hierarchia potrzeb według Abrahama Harolda Maslowa

Abraham Harold Maslow Abraham Harold Maslow Bettmann
Jak ludzkie potrzeby i skutki ich niezaspokojenia rozumiał Abraham Maslow.
Hierarchia potrzeb Maslowa jest często przedstawiona jako piramida. Hierarchia potrzeb Maslowa jest często przedstawiona jako piramida.

Abraham Harold Maslow (1908–70), amerykański psycholog, nazywany ojcem teorii hierarchii potrzeb. Jeden z najważniejszych przedstawicieli nurtu psychologii humanistycznej i prekursorów psychologii transpersonalnej. Był akademikiem, prowadził prace badawcze i wykładał psychologię. Pracował m.in. na uniwersytetach Cornella, Columbia i Brandeis oraz w Brooklyn College w Nowym Jorku (gdzie poznał Karen Horney, Ericha Fromma, Ruth Benedict). W latach 60. pełnił funkcję przewodniczącego Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ja My Oni „Czego potrzeba człowiekowi do życia” (100127) z dnia 05.02.2018; Czego dusza potrzebuje; s. 13
Oryginalny tytuł tekstu: "Ku człowieczeństwu"
Reklama