Ja My Oni

Bóg z bronią w ręku

Czy religia usprawiedliwia przemoc

Monoteistyczne przekonanie o wyższości własnej religii rodzi chęć kontroli nad innymi. Monoteistyczne przekonanie o wyższości własnej religii rodzi chęć kontroli nad innymi. www.bridgemanart.com/Photopower
Dlaczego twierdzenie „Moja wiara jest jedyną słuszną drogą” jest groźne.
Czasy, gdy Kościół katolicki używał fizycznej przemocy na szczęście dawno minęły, ale nadal zdarzają się przypadki przemocy symbolicznej.www.bridgemanart.com/Photopower Czasy, gdy Kościół katolicki używał fizycznej przemocy na szczęście dawno minęły, ale nadal zdarzają się przypadki przemocy symbolicznej.

Panujący w starożytnej Grecji politeizm wiązał się z różnorodnością. Bogowie wchodzili ze sobą w konflikty, ale ich wyznawcy nie toczyli sporów o wyższości Artemidy nad Afrodytą. Rzymianie nie narzucali swoich bogów podbitym ludom. Dostawiali po prostu kolejne posągi do miejskich panteonów. Każdy lud miał swoich rodzimych bogów i nie stawało się to przyczyną konfliktów. Wymaganie oddawania boskiej czci cesarzom miało wymiar głównie polityczny.

Przekonanie, że skoro tylko jedna religia może być prawdziwa, to powinna zapanować powszechnie, łączy się z monoteizmami.

Ja My Oni „Do czego nam ego” (100131) z dnia 14.05.2018; Ego dla świata; s. 79
Oryginalny tytuł tekstu: "Bóg z bronią w ręku"