Ja My Oni

Sumienność. Ludzie klasy super

Sumienność, klucz do sukcesu

Wyższa sumienność wiąże się z lepszym zdrowiem, a także z dłuższym życiem. Wyższa sumienność wiąże się z lepszym zdrowiem, a także z dłuższym życiem. Mirosław Gryń / Polityka
W czym pomagają samokontrola i niezawodność, a kiedy stają się udręką.
Większa sumienność to bez wątpienia większa pracowitość, na którą składają się i ambicja i wytrwałość.Mirosław Gryń/Polityka Większa sumienność to bez wątpienia większa pracowitość, na którą składają się i ambicja i wytrwałość.

Sumienność to jedna z cech Wielkiej Piątki, a więc jedna z podstawowych charakterystyk, które zdaniem wielu badaczy opisują w pełni, choć na najbardziej ogólnym poziomie, osobowość człowieka. Czym jest? Wiąże się z pewnością ze społecznym dostosowaniem, a więc z respektowaniem norm, które ludzie tworzą między sobą. A także ze skłonnością do powściągania zachowań spontanicznych i impulsywnych. Interesującym opracowaniem naukowym na ten temat jest praca dr Małgorzaty Hołdy z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ja My Oni „Alfabet człowieka przyzwoitego” (100155) z dnia 26.08.2019; Przyzwoity człowiek; s. 64
Oryginalny tytuł tekstu: "Sumienność. Ludzie klasy super"
Reklama