Regulamin konkursu o Nagrodę im. Barbary Łopieńskiej
Zasady przyznawania nagrody, warunki i nagrody. Zgłoś się!

Art. 1.

„Polityka”, „Res Publica Nowa”, „Gazeta Wyborcza”, „Tygodnik Powszechny”, „VIVA”, „Twój Styl” oraz „Press” ustanawiają Nagrodę im. Barbary Łopieńskiej za najlepszy wywiad prasowy.

Art. 2.

Nagrodę może otrzymać tylko osoba fizyczna wykonująca zawód dziennikarza. Nagroda nie jest przyznawana redakcjom lub osobom prawnym.

Art. 3.

1. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 11 tysięcy złotych, na którą składają się redakcje wymienione w Art. 1. Udział finansowy poszczególnych redakcji    określony będzie w stosownym osobnym dokumencie.

2. Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagrody ustalane są corocznie przez redakcję „Polityki” i podawane do wiadomości na jej łamach. Informacje te mogą być zamieszczone także na łamach pozostałych redakcji wymienionych w Art. 1.

Art. 4

1. Nominacje do Nagrody im. Barbary Łopieńskiej mogą zgłaszać kolegia redakcyjne wszystkich gazet i czasopism w Polsce oraz autorzy wywiadów prasowych.

2. Nominować mogą również redakcje, które ustanowiły nagrodę.

3. Termin zgłaszania kandydatów oraz sposób przesyłania prac ustalane są corocznie przez redakcję tygodnika „Polityka” i podawane do wiadomości na jej łamach. Informacje te mogą być zamieszczone także na łamach pozostałych redakcji wymienionych w Art. 1.

Art. 5

1. Zwycięzców wyłaniać będzie Kapituła złożona z przedstawicieli redakcji, które ustanowiły nagrodę.
2. Członkowie Kapituły podejmą decyzję o przyznaniu nagrody i sposobie wyboru nagrodzonego materiału według własnego uznania.
3. Z obrad Kapituły sporządza się protokół. Podpisy pod protokołem składają wszyscy członkowie Kapituły biorący udział w obradach.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj