O Polityce

Konkurs o nagrodę Prezesa NBP

Polityka
Za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów.

 

Celem Konkursu jest podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych i promowanie prac najlepszych polskich ekonomistów na temat  głównych zadań banku centralnego.

Do Konkursu można zgłosić więcej niż jedną pracę jednego autora lub grupy autorów opublikowaną na terenie Polski w okresie 2 lat poprzedzających ogłoszenie Konkursu i w roku jego ogłoszenia.

Prawo zgłaszania prac do konkursu przysługuje:

 - Radom Wydziałów i Radom Naukowym Instytutów, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii.

 - Autorom prac, pod warunkiem dołączenia dwóch recenzji wspierających wniosek, przygotowanych niezależnie przez dwóch profesorów tytularnych.

 

Kapituła Konkursu może przyznać jedną nagrodę w wysokości 80.000 zł bądź wyróżnienie w wysokości 30.000 zł.

Prace można nadsyłać do 30 czerwca 2013 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na książkę

Szczegóły dotyczące Konkursu, w tym regulamin i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.nbp.pl/konkursy/2013/ksiazka

Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Reklama