O Polityce

Wyniki Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

laureaci i jurorzy Konkursu laureaci i jurorzy Konkursu materiały prasowe / Polityka
16 czerwca w Pałacu Staszica zostały ogłoszone wyniki Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza nagrodziły najlepszą pracę doktorską z dziedziny humanistyki, poświęconą współczesności. Nagroda została przyznana z Funduszu Wieczystego ustanowionego przez grono najbliższych przyjaciół profesor Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald - jednej z założycielek olimpiady polonistycznej. Uroczystość poprowadziła Ewa Wilk, publicystka tygodnika POLITYKA.
Prof. Alina Brodzka-WaldTadeusz Późniak/Polityka Prof. Alina Brodzka-Wald

W konkursie nagrodzono trzy prace - przyznano nagrodę główną w oraz wyróżnienie pierwszego i wyróżnienie drugiego stopnia.

Wyróżnienie drugiego stopnia i nagrodę w wysokości 2 000 zł otrzymał dr Sebastian Jagielski z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę doktorską „Męskie pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym”. Promotorem pracy był prof. Tadeusz Lubelski.

Wyróżnienie pierwszego stopnia i nagrodę w wysokości 3 000 zł otrzymała dr Matylda Szewczyk z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Kapituła przyznała to wyróżnienie za pracę „Wirtualne obrazy. Analiza kategorii wirtualności w wybranych praktykach artystycznych współczesnego kina”. Promotorem pracy była prof. Małgorzata Szpakowska.

Nagrodę główną w wysokości 5000 zł otrzymała dr Justyna Budzik z Uniwersytetu Śląskiego, która została doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie kulturoznawstwa dzięki rozprawie o magii kina. Tytuł nagrodzonej pracy to: „Sensorium kina. Ku antropologii doznania kinematograficznego”. Promotorem pracy był Profesor Andrzej Gwóźdź, szef Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach.

Zwycięzcę wybierała Kapituła Konkursu, w skład której weszli znani przedstawiciele środowiska humanistów prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska oraz prof. Grażyna Borkowska, pracujące w Instytucie Badań Literackich PAN, Członek Rady Naukowej Instytutu Historii PAN - prof. Feliks Tych, prof. Marek Zaleski - polski krytyk literacki, eseista i publicysta, oraz dr Tomasz Żukowski, uczeń prof. Aliny Brodzkiej-Wald. Kapituła musiała wybrać najlepszą według nich pracę, spośród 28 zgłoszonych w I edycji.

Profesor Alina Brodzka-Wald wypromowała ponad 20 doktorów, koordynowała pracę zespołu redakcyjnego „Słownika Literatury XX wieku”, stanowiącego jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy o tym okresie polskiej literatury, nie tylko dla studentów polonistyki, przez 10 lat była jurorką akcji stypendialnej POLITYKI dla młodych naukowców pod hasłem "Zostańcie z nami!". Jak wspominają jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy była osobą o wielkiej erudycji, niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności i niepowtarzalności - ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Wszyscy laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę prof. Aliny Brodzkiej-Wald, nie tylko na tę naukową, ale także zwyczajną, związaną z życiem codziennym. Teraz, po jej odejściu, młodzi zdolni humaniści z tytułem doktora mają szansę w kolejnych edycjach konkursu zostać wynagrodzeni za swoja pracę, dzięki wspaniałomyślności przyjaciół prof. Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald, którzy założyli fundusz wieczysty jej imienia przy Akademii Rozwoju filantropii w Polsce.

Więcej o Konkursie: http://funduszwieczysty.pl.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama