IV Elbląskie Forum Kulturoznawcze
W dniach 24-26 września 2014 r. Biblioteka Elbląska im. C. Norwida przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury, Elbląskim Towarzystwem Naukowym, Instytutem Socjologii UMK, Tygodnikiem POLITYKA i Prezydentem Miasta Elbląga organizuje IV Elbląskie Forum Kulturoznawcze, które odbędzie się pod hasłem „Jak nas widzą, jak się widzimy? Polska i Polacy: wyobrażenia, wizerunki, wizje”.
Biblioteka Elbląska/Polityka

Zapraszamy do udziału w Forum. Udział jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w wydarzeniach towarzyszących Forum (koncert, wystawa) decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału w Forum wysłane zostanie na wskazany przez Państwa w formularzu adres e-mail.

Forum stanowić będzie kontynuację i rozwinięcie cyklu konferencji kulturoznawczych, które w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida odbywają się od roku 2008 co dwa lata. Dotychczas miały miejsce trzy takie przedsięwzięcia: „Moda na obciach. Co Polacy robią z kulturą popularną” (wrzesień 2008), „Codzienność kręci. Kultura codzienności, codzienność kultury” (wrzesień 2010), „Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru” (wrzesień 2012). 

Oglądaj transmisję online z tego wydarzenia:

Tu powinien być odtwarzacz. Jeżeli go nie masz, wyłączyłeś Javascript albo masz inne ograniczenia włączone w komputerze...

Panele i wystąpienia podczas tegorocznego Forum koncentrować się będą wokół zagadnień związanych z postrzeganiem wizerunku Polski i Polaka, tego jak widzą nas inni oraz jak postrzegamy siebie sami. Zastanowimy się również, jak ten wizerunek zmieniał się w różnych okresach historycznych. Do wygłoszenia referatów i udziału w debatach zaprosiliśmy grono wybitnych ekspertów – kulturoznawców, medioznawców, filozofów, historyków, językoznawców, socjologów, pisarzy, dziennikarzy i publicystów. Forum –  nie tylko z założenia –  ma być miejscem wymiany myśli i integracji różnych środowisk, dlatego zaproszeni goście reprezentują różne ośrodki akademickie i naukowe, a  także różne punkty widzenia i wizje. Przewodniczącym Rady Programowej IV Elbląskiego Forum Kulturoznawczego jest prof. dr hab. Jerzy Bralczyk.

Do udziału w sesjach referatowych i debatach przyjęli zaproszenie: Thomas Anessi, M. Phil. (UAM); Edwin Bendyk (Collegium Civitas, Tygodnik POLITYKA); prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (UW); prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta (SWPS, PAN); Eldoradas Butrimas („Lietuvoss rytas”); Jan Cieński („Financial Times”); prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM); dr hab. Tomasz Ferenc (UŁ); dr hab. Mirosław Filiciak (SWPS); Hanna Gajos (red. naczelna „Rynku Mody”); prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (UW); dr hab. Igor Kąkolewski, prof. UWM (CBH PAN); Żenia Klimakin („Polskie Radio”); dr hab. Katarzyna Kłosińska (UW); dr Radosław Kossakowski (UG); Antoni Kroh (pisarz); dr hab. Leszek Kuk, prof. UMK; dr hab. Beata Łaciak, prof. UW; prof. dr hab. Mirosława Marody (UW, PAN); prof. dr hab. Andrzej Mencwel (UW); dr hab. Zbigniew Mikołejko, prof. IFiS PAN; dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. UMK; Marek Ostrowski (Tygodnik POLITYKA); dr Mirosław Pęczak (Tygodnik POLITYKA); dr Krzysztof Pietrowicz (UMK); dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. UŁ; Konrad Schuller („Frankfurter Allgemeine Zeitung”); prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska (PAN); prof. dr hab. Roch Sulima (UW); dr hab. Paweł Śpiewak, prof. UW; prof. dr hab. Tomasz Szlendak (UMK); dr hab. Jacek Tebinka, prof. UG; dr hab. Jacek Wasilewski (UW, SWPS); dr hab. Jacek Warchala, prof. UŚ; prof. dr hab. Wiesław Władyka (UW); dr hab. Mariusz Wołos, prof. UP (Kraków); dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK .

Forum towarzyszą wysokiej rangi wydarzenia artystyczne: wystawa „Polacy. Uchwyceni/Zatrzymani”, która będzie prezentowana w Galerii EL oraz koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Marka Mosia.

Program IV Elbląskiego Forum Kulturoznawczego:
I dzień Forum 24.09.2014 r. (środa)  
„Wyobrażenia przeszłości”
12.00 – 12.15 uroczyste rozpoczęcie Forum:
Jerzy Wilk Prezydent Miasta Elbląga, prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (UW)
12.15 – 13.00 wykład inauguracyjny: „Ponowoczesne ramy zbiorowych tożsamości” 
dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. UŁ
13.00 – 13.30 dyskusja i przerwa kawowa
13.30 – 16.00 sesja referatowa „Polska z oddali”
otwarcie i prowadzenie sesji referatowej: dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. UMK (Prezes Elbląskiego Towarzystwa Naukowego im. Jana Myliusa)
13.30 – 14.00 referat pt. „ Brytyjczycy a Polacy. Jak kształtował się obraz Polski w Wielkiej Brytanii od Churchilla do Camerona”: dr hab. Jacek Tebinka, prof. UG
14.00 – 14.30 referat pt. „Polska widziana z rosyjskiej oddali”: dr hab. Mariusz Wołos, prof. UP (Kraków)
14.30 – 15.00 referat pt. „Od „polnische Wirtschaft” do polskiej gospodarności – ewolucja stereotypów Polski i Polaków w Niemczech od wczesnej epoki nowożytnej do współczesności”: dr  hab. Igor Kąkolewski, prof. UWM (PAN)
15.00 – 15.30 referat pt. „Polska-Włochy. Daleko czy blisko? Obraz Polski i Polaków we Włoszech. Uwarunkowania historyczne i współczesne, kierunki ewolucji”: dr hab. Leszek Kuk, prof. UMK 
15.30 – 16.00 dyskusja 
16.00 – 17.00 przerwa 
17.00 – 19.00 Debata: „Tolerancja, honor, gościnność i inne mity polskie”
otwarcie debaty: Krzysztof Dudek (Dyrektor Narodowego Centrum Kultury)
prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Władyka (UW)
uczestnicy: prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska (PAN); prof. dr hab. Andrzej Mencwel (UW); dr hab. Paweł Śpiewak, prof. UW; dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK
19.30 wystawa „Polacy. Uchwyceni/Zatrzymani” – oprowadzanie kuratorskie
referat pt. „Polska, Polacy, Polonia – ambiwalencja uczuć oraz postaw artystów emigrantów w stosunku do kraju pochodzenia”: dr hab. Tomasz Ferenc (UŁ)
miejsce: Galeria EL, ul. Kuśnierska 6

II dzień Forum 25.09.2014 r. (czwartek) 
„Wizerunki teraźniejszości”
9.30 – 12.30 sesja referatowa „Współczesne społeczeństwo polskie: codzienność i odświętność”
otwarcie i prowadzenie sesji referatowej: prof. dr hab. Tomasz Szlendak (Dyrektor Instytutu Socjologii UMK w Toruniu)
9.30 – 10.00 referat pt. „Neoliberalne oswajanie rasizmu – iluzje polskie”: prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta (SWPS)
10.00 – 10.30 referat pt. „Spory polskie. Po co nam wojna kulturowa”: dr hab. Zbigniew Mikołejko, prof.  IFiS PAN
10.30 – 11.00 referat pt. „Sprawa chłopska w kręgu polskich „przeklętych problemów””: prof. dr hab. Roch Sulima (UW)
11.00 – 11.30 referat pt. „Codzienne i odświętne obyczaje, tradycje i przemiany”: dr hab. Beata Łaciak, prof. UW
11.30 – 12.00 „Społeczeństwo bez właściwości”: prof. dr hab. Mirosława Marody (UW, PAN)
12.00 – 12.30 dyskusja 
12.30 – 13.00 przerwa kawowa
13.00 – 15.30 sesja referatowa „Polska i Polacy we współczesnej literaturze”
otwarcie i prowadzenie sesji referatowej: prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM)
13.00 – 13.30 referat pt. „Oś północ – południe. Kilka uwag na temat mapy afektywnej i nowej trajektorii polskiej tożsamości”: prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM)
13.30 – 14.00 referat
14.00 – 14.30 referat pt. „Płynna Polskość. Obraz współczesnej Polski i Polaków w angielskich przykładach literatury polskiej”: Thomas Anessi, M.Phil. (UAM)
14.30 – 15.00 referat pt. „Dwa wieki antypatii polsko-czeskich”: Antoni Kroh (pisarz)
15.00 – 15.30 dyskusja
15.30 – 17.00 przerwa
17.00 – 19.00 Debata: „Jak nas piszą?” (zagraniczni dziennikarze piszący o Polsce i Polakach)
otwarcie debaty: Jerzy Baczyński (Redaktor Naczelny Tygodnika POLITYKA)
prowadzący: red. Marek Ostrowski
uczestnicy: Jan Cieński „Financial Times” (korespondent); Konrad Schuller „Frankfurter Allgemeine Zeitung”; Żenia Klimakin „Polskie Radio”; Eldoradas Butrimas („Lietuvoss rytas”)
19.30 – 20.30 koncert: Paweł Wakarecy – fortepian, Marek Moś – dyrygent, Elbląska Orkiestra Kameralna
w programie: Fryderyk Chopin Koncert fortepianowy f-moll op. 21 
Grażyna Bacewicz Koncert na orkiestrę smyczkową
Wojciech Kilar Orawa  
Cezary Duchnowski Triady na orkiestrę smyczkową i elektronikę
referat: „Patriotyzmy muzyki popularnej” – dr  Mirosław Pęczak (Tygodnik POLITYKA)
miejsce: Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25

III dzień Forum 26.09.2014 r. (piątek) 
„Wizje przyszłości”
10.00 – 12.30 sesja referatowa „Transgresje polskości: nisze kultury w poszukiwaniu utraconej pewności”
otwarcie i prowadzenie sesji referatowej: dr hab. Beata Łaciak, prof. UW
10.00 – 10.30 referat pt. „Performanse polskie. O społecznej dekrystalizacji, rekonstrukcyjnych retro-ucieczkach i subświatach przyszłości”: prof. dr hab. Tomasz Szlendak (UMK)
10.30 – 11.00 referat pt. „Współcześni Polacy wobec seksu. Purytanie czy hedoniści?”: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (UW)
11.00 – 11.30 referat pt. „Ład czy luz? Zaściankowość czy ponadczasowe wartości? O modzie w Polsce i estetycznej codzienności Polaków”: Hanna Gajos (krytyk mody, redaktor naczelna „Rynku Mody”)
11.30 – 12.00 referat pt. „Kibole wyklęci i piknikowi patrioci. Polityka tożsamościowa na piłkarskich trybunach”: dr Radosław Kossakowski (UG)
12.00 – 12.30 dyskusja 
12.30 – 13.00 przerwa kawowa
13.00 – 15.30 sesja referatowa „Jak sieć zmienia Polaków?”
otwarcie i prowadzenie sesji referatowej: dr hab. Tomasz Ferenc (UŁ)
13.00 – 13.30 referat pt. „W przestrzeni odszczepionych znaczeń. Internetowe subświaty jako dźwignia aktywności kulturowej”: dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. UMK
13.30 – 14.00 referat pt. „Autarkiczni obywatele czy zagniewani konsumenci. Sieć i przemiany form aktywizmu i mobilizacji zbiorowej w Polsce”: Edwin Bendyk (Collegium Civitas)
14.00 – 14.30 referat pt. „Ciemna materia sieci: bierność, nadzór, konsumpcja”: dr Krzysztof Pietrowicz (UMK)
14.30 – 15.00 referat pt. „W czym Internet pomaga Polakom?”: dr hab. Mirosław Filiciak (SWPS)
15.00 – 15.30 dyskusja 
15.30 – 17.00 przerwa
17.00 – 19.00 Debata: „Języki i dyskursy polskości. Jak nas ogranicza język w mówieniu o polskości?”
prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (UW)
uczestnicy: dr hab. Katarzyna Kłosińska (UW); dr hab. Jacek Warchala, prof. UŚ; dr hab. Jacek Wasilewski (UW, SWPS)
19.00 uroczyste zakończenie Forum

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj