O Polityce

Barwne dzieje monarchii

Polityka
WIELKIE DYNASTIE EUROPY – nowy Pomocnik Historyczny POLITYKI już w salonach prasowych i kioskach.

Pretekstem do powstania publikacji jest 500- lecie zjazdu wiedeńskiego Jagiellonów i Habsburgów (22 lipca 1515 r.). 

Poznamy barwne dzieje 44 największych dynastii królewskich,  które na różny sposób odcisnęły piętno na historii kontynentu: rządziły długo, bądź w przełomowych momentach, albo wniosły coś własnego do dziejów.

Wydanie specjalne będzie miało charakter leksykonu. Każdy rozdział traktuje o kolejnym rodzie panującym, znajdą się w nim  sylwetki najbarwniejszych postaci,  a także poczet głów koronowanych.

„Cokolwiek byśmy o tym sądzili, to zanim powstała nowoczesna demokracja i społeczeństwo masowe – historia należała do monarchów, bożych pomazańców. Dzieje polityczne splatały się ściśle z interesami dynastycznymi. Okrągła rocznica zjazdu wiedeńskiego jest  dobrą okazją, by opowiedzieć o wielkich dynastiach w dziejach Europy.  Przedstawiamy je w kolejności, w jakiej pojawiały się na dużej scenie historycznej. Jest to z reguły objęcie władzy królewskiej lub książęcej na ważnym obszarze. Przykładem niech będą Piastowie – dziedzicznymi królami było tylko dwóch ostatnich, ich antenaci z rzadka wkładali korony, nikt jednak nie ma wątpliwości, że historię Polski i samej dynastii pisze się od księcia Mieszka, od połowy X w. Taki układ pozwala śledzić zmiany ustrojowe i polityczne w dziejach Europy, przechodzić z epoki do epoki.

To wydanie „Pomocnika Historycznego” ma  trochę inny charakter, jest bliższe leksykonowi. Nie zmienia to faktu, że autorzy artykułów umiejętnie wpletli w opisy wielkiej historii sceny rodzajowe z życia głów koronowanych; pokazali, że w czasach, gdy polityka zagraniczna była polityką dynastyczną, losy kontynentu miały swoje alkowiane światłocienia; że na utrzymaniu dworów byli artyści i naukowcy, że na dzieje rodzin panujących składały się heroiczne czyny, ale też zdrady i zabójstwa, że poczucie misji ścigało się z małostkowością itd.

Życzymy królewskiej lektury” (ze Wstępu)

O nowym Pomocniku mówi  jego redaktor: 

https://youtu.be/QjyjQe8SLiQ

Zobacz także historie królewskich kobiet:

 - despotycznej ruskiej  świętej: https://youtu.be/2PoGKGUTbGM 

 - świątobliwej polskiej królowej: https://youtu.be/We5g1JjZnwk\

 -  szwedzkiej sawantki: https://youtu.be/0TOqeexMHsY

 - córki, która ukradła tron ojcu: https://youtu.be/s3a7RwiHnZc

Pomocnik Historyczny Wielkie dynastie Europy liczy 180 stron, ukazał się w cenie 24,99 zł.

Można go kupić w dobrych punktach sprzedaży prasy i w sklepie internetowym www.sklep.polityka.pl

 

Reklama
Reklama