O Polityce

Prawdziwa historia samych swoich

Polityka

W środę 14 września ukaże się nowy „Pomocnik Historyczny” POLITYKI: „Z Kresów na Kresy”, poświęcony przesiedleniom Polaków po II wojnie światowej i zasiedleniom tzw. Ziem Odzyskanych. Kresy Zachodnie nie dorobiły się w polskim społeczeństwie takiej mitologii jak Kresy Wschodnie. A przecież stały się małą ojczyzną milionów przesiedlonych. Nie dyskutujemy tu z wyrokami historii (wydanymi najpierw przez Hitlera i Stalina, a potem przez Wielką Trójkę aliantów) ani z przesłodzonym, choć w gruncie rzeczy sympatycznym, przekazem kultowych „Samych swoich”; chcemy po prostu przybliżyć prawdziwe losy wysiedleńców i osiedleńców.

Wybitni naukowcy oraz dziennikarze POLITYKI opowiadają o tym, co działo się w kraju i społeczeństwie przetrąconym sześcioletnią wojną; jak wyglądał powojenny exodus wielkich mas ludzkich; jak polskie ziemie były traktowane przez Armię Czerwoną; jak praktycznie wyglądało przemieszczanie Polski na zachód; co pozwalało i co zmuszało do propagandowego opakowania tego wydarzenia w piastowskie resentymenty; jak zostali potraktowani dotychczasowi mieszkańcy nowych polskich dzielnic na zachodzie: Niemcy, Ślązacy, Mazurzy; co Polacy umieli zrobić z nadodrzańskim wianem gospodarczym; dlaczego osadnicy przez kilka długich dekad żyli w strachu i niepewności losu?

Wydanie „Z Kresów na Kresy” będzie liczyło 180 stron (cena – 24,99 zł). Nowy „Pomocnik Historyczny” będzie dostępny w salonach prasowych oraz na www.sklep.polityka.pl.

Polityka 36.2016 (3075) z dnia 30.08.2016; Do i od redakcji; s. 90
Reklama