O Polityce

Sprostowanie

Polityka

Następujące twierdzenia i sugestie w artykule „Bessa Ossy” (POLITYKA 38 (3077) z dnia 14.09.2016 r.) są nieprawdziwe:

1. Nieprawdą jest, że zawarcie umowy dzierżawy Hotelu Ossa Congress and Spa było odpowiedzią jego właścicielki na wniosek PKO BP o upadłość. Umowę podpisano przed złożeniem wniosku z dnia 16.12.2015 r.

2. Nieprawdą jest, że Bank PKO BP próbował unieważnić ww. umowę dzierżawy w Sądzie.

3. Nieprawdą jest, że Bank PKO BP udzielił kredytu o wartości 178 mln zł.

4. Nieprawdą jest, że Bank PKO BP jest bankiem państwowym; jest bankiem komercyjnym.

5. Nieprawdą jest, że warunkiem Banku zmniejszenia rat kredytu udzielonego Ossa Sp. z o.o. było dokapitalizowanie spółki.

6. Nieprawdą jest, że dziennikarze nie uzyskali odpowiedzi na postawione Bankowi pytanie; otrzymali jego obszerne stanowisko.

7. Nieprawdą jest, by odbył się przetarg na znalezienie kupca wierzytelności, której zabezpieczeniem jest hotel Ossa za 160 mln zł; warunki przetargu publicznego nie określały ceny.

8. Nieprawdą jest, że Bank szuka nabywcy ww. wierzytelności za 105 mln zł oraz by Pan Marek Franiek złożył ofertę jej nabycia za tę cenę.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

W kolejnym numerze POLITYKI autorka materiału odniesie się do treści sprostowania. Redakcja

Polityka 46.2016 (3085) z dnia 07.11.2016; Do i od redakcji; s. 16
Reklama