O Polityce

Sprostowanie

Polityka

Następujące twierdzenia i sugestie w artykule „Bessa Ossy” (POLITYKA 38 (3077) z dnia 14.09.2016 r.) są nieprawdziwe:

1. Nieprawdą jest, że zawarcie umowy dzierżawy Hotelu Ossa Congress and Spa było odpowiedzią jego właścicielki na wniosek PKO BP o upadłość. Umowę podpisano przed złożeniem wniosku z dnia 16.12.2015 r.

Polityka 46.2016 (3085) z dnia 07.11.2016; Do i od redakcji; s. 16