O Polityce

Zapraszamy do udziału w 10. edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Prof. Alina Prof. Alina "Inka" Brodzka-Wald podczas posiedzenia Kapituły Nagród Naukowych POLITYKI w 2008 roku Tadeusz Późniak / Polityka
Do 28 lutego 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu dla doktorów nauk humanistycznych na najlepszą pracę doktorską dotyczącą współczesności, obronioną w 2021 roku.
Prof. Alina Brodzka-Wald w młodościarchiwum prywatne/Polityka Prof. Alina Brodzka-Wald w młodości
Prof. Alina 'Inka' Brodzka-Wald jako jurorka akcji stypendialnej POLITYKITadeusz Późniak/Polityka Prof. Alina "Inka" Brodzka-Wald jako jurorka akcji stypendialnej POLITYKI
Prof. Alina 'Inka' Brodzka-Wald podczas posiedzenia Kapituły Nagród Naukowych POLITYKITadeusz Późniak/Polityka Prof. Alina "Inka" Brodzka-Wald podczas posiedzenia Kapituły Nagród Naukowych POLITYKI
Zawsze uśmiechnięta i życzliwa prof. Alina Brodzka-Wald (2006 rok)Tadeusz Późniak/Polityka Zawsze uśmiechnięta i życzliwa prof. Alina Brodzka-Wald (2006 rok)

Jesteś doktorem nauk humanistycznych? Twoja praca doktorska dotyczy współczesności i została obroniona w zeszłym roku? Masz szanse na nagrodę w Konkursie imienia prof. Aliny Inki Brodzkiej-Wald. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 28 lutego 2022 r.

Aby upamiętnić życie i zasługi profesor Aliny Brodzkiej - Wald, powstał Fundusz Wieczysty nazwany jej imieniem. Fundusz realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Od sześciu lat organizowany jest Konkurs na najciekawsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki, poświęcone współczesności, obronione w roku poprzedzającym nabór w Konkursie.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to: prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska, prof. Grażyna Borkowska, prof. Jan Kordys, prof. Marek Zaleski i prof. Tomasz Żukowski z Instytutu Badań Literackich PAN.

Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Nabór zgłoszeń w X edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald:

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną obronionej pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszewieczyste.pl. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć: opinie recenzentów. Opcjonalnie: inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 30 czerwca 2022 r.

Sylwetka prof. Aliny Brodzkiej-Wald

Alina Brodzka-Wald pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury. Ta rodowita warszawianka urodziła się 11 listopada 1929 roku w rodzinie inteligenckiej pochodzenia żydowskiego. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną, tajne komplety gimnazjalne. Razem z bratem i rodzicami udało jej się przetrwać okupację. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w liceum w Łodzi, potem na polonistyce Uniwersytetu Łódzkiego. W 1949 roku opublikowała w „Polonistyce” pierwszy artykuł. Rok później wróciła do rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę w Instytucie Badań Literackich PAN, z którym była związana do końca życia, pełniąc funkcje formalne i nieformalne. W 1952 roku uzyskała magisterium, w 1960 - doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1966 - stopień doktora habilitowanego. W 1989 roku została profesorem zwyczajnym.
Alina Brodzka-Wald wypromowała liczne grono doktorów, kierowała wieloma przedsięwzięciami badawczymi. Jak wspominają Jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, była osobą o wielkiej erudycji i niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności - ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia.
Laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę Inki. Pomagała w rozwiązywaniu spraw zawodowych i życiowych.
Jako jurorka programu stypendialnego POLITYKI "Zostańcie z nami!" (od 2011 roku pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI), od samego początku jego powstania w 2001 roku, wskazywała do nagród naukowych najzdolniejszych młodych języko- i literaturoznawców, okazując im także prywatnie swoje zainteresowanie i życzliwość.
Teraz, dzięki funduszowi wieczystemu Jej imienia, młodzi zdolni humaniści mają szanse zdobyć nagrodę za obronioną w 2021 r. pracę doktorską dotyczącą współczesności.

Więcej informacji na www.funduszewieczyste.pl

Kontakt:

Magdalena Spadarzewska
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
tel. 22 622 01 22
m.spadarzewska@filantropia.org.pl

Reklama
Reklama