O Polityce

W Gdańsku o kulturze i samoorganizacji

Polityka

Protesty przeciwko ACTA w 2012 r., Ogólnopolski Strajk Kobiet, Łańcuch Światła to tylko kilka przykładów społecznej mobilizacji w Polsce ostatnich lat. Nie stały za nimi partie polityczne ani organizacje społeczne, mimo to potrafiono wypracować taktykę i estetykę działania zbiorowego. Czy rzeczywiście – jak twierdzi badaczka ruchów społecznych Elżbieta Korolczuk – wkroczyliśmy w epokę post-NGO, kiedy uczestnictwo w kulturze nie wymaga już przynależności do sformalizowanych struktur?

Polityka 39.2017 (3129) z dnia 26.09.2017; Do i od redakcji; s. 98