O Polityce

Zdzisława Pietrasika przewodnik po Polakach

Zdzisława Pietrasika przewodnik po Polakach

W książce „Coś z tą Polską” znalazły się eseje analizujące rozmaite zjawiska społeczne, polityczne i kulturalne. Te najbłyskotliwsze, najbardziej przenikliwe i aktualne, z których on sam pewnie byłby najbardziej dumny.
Polityka

Zdzisław Pietrasik, wieloletni szef Działu Kultura w tygodniku POLITYKA, wytrawny krytyk filmowy i teatralny, był przede wszystkim autorem recenzji i wnikliwych komentarzy dotyczących świata kultury. Jednak najlepsze jego teksty w POLITYCE poświęcone były całkiem innego typu refleksjom.

Wybrane do tego tomu eseje analizujące rozmaite zjawiska społeczne, polityczne i kulturalne, tworzą rodzaj nowoczesnej kroniki myślenia polskiego inteligenta. Niby banalne spostrzeżenia na temat zmian w języku, mentalności, rytuałach prowadzą go do niemożliwych do rozstrzygnięcia kwestii. W jakim kraju właściwie żyjemy? Od czego zależy nasza tożsamość? Czym jest ta mityczna, doskonale znana każdemu „polskość”, z którą – gdy trzeba ją wyraźniej zdefiniować – czujemy się nie najlepiej? Pietrasik prowadził te rozważania na łamach POLITYKI właściwie do ostatniej chwili, aż do swojej śmierci w kwietniu 2017 r. Zaskakują one rozległością horyzontów, oryginalnością i niezależnością sądów, osobistym, a zarazem barwnym stylem, przemawiającym do wyobraźni większości obserwatorów i uczestników życia publicznego minionych 30 lat. Udało się tu zebrać te najbłyskotliwsze, najbardziej przenikliwe i aktualne, z których on sam pewnie byłby najbardziej dumny.

Zdzisław Pietrasik, Coś z tą Polską. Przewodnik po rodakach. Wydawnictwo POLITYKA sp. z o.o. SKA, Warszawa 2017

Cena wydawnictwa: 29,99 zł

Reklama
Reklama