O Polityce

Przysłówek zamiast przymiotnika

Sprostowanie do artykułu Marcina Piątka

Przepraszam Pana Grygory Charpantidisa za przytoczenie cytatu, w którym – w odniesieniu do pilotowania tenisowej kariery swojego syna Aleksandra – został on scharakteryzowany jako „straszny ojciec”(„Na biegunach”, POLITYKA 13). W tenisowym środowisku wspomina się jednak, że był on „strasznie” twardy i wymagający, a podczas meczów syna nieraz dawał o sobie znać jego temperament południowca.

Polityka 14.2019 (3205) z dnia 02.04.2019; Do i od redakcji; s. 98
Oryginalny tytuł tekstu: "Przysłówek zamiast przymiotnika"