O Polityce

Laureaci IX edycji Stypendium im. Leopolda Ungera

materiały prasowe / materiały prasowe
Po raz dziewiąty przyznano stypendia dla młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa.

W tym roku decyzją Kapituły, nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych otrzymała Katarzyna Rodacka za reportaż pt. „Tłumacz umiera codziennie” opublikowany w Miesięczniku „Znak”. Reportaż przedstawia dramatyczną sytuację tłumaczy w Iraku i Afganistanie, którzy pracowali dla międzynarodowych sił wojskowych. Autorka przywołuje historie osób wyalienowanych, zastraszanych, uznawanych za zdrajców w swoich państwach. Jednocześnie są to losy ludzi pozbawionych ochrony ze strony państw zachodnich, bezradnych wobec machiny obojętności. Autorka dotyka problemu niedostatecznie nagłośnionego i będącego punktem wyjścia do refleksji nad sytuacją personelu wspierającego wojska międzynarodowe w rejonach konfliktów zbrojnych.

W gronie Laureatów znajdują się również osoby, którym przyznano staże wraz z dofinansowaniem, są to: Jan Gawlik - miesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”; Tomasz Sitarz – miesięczny staż w tygodniku „Polityka”; Jan Kroszka i Aleksandra Piwowarczyk – miesięczny staż w biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Warszawie.

W tym roku nie przyznano stażu w dzienniku „Le Soir”. Nagroda i stypendia ufundowane zostały przez Rodzinę Patrona oraz w przypadku staży w ramach Forum Ekonomicznego - Fundację Instytut Studiów Wschodnich.

Kapituła Stypendium, która proceduje nad przesłanymi wnioskami, składa się z następujących osób: Rodzina Patrona (Matylda, Monika i Marek Unger), Zygmunt Berdychowski, ks. Adam Boniecki, Béatrice Delvaux, prof. dr hab. Iwona Hofman, Jarosław Kurski, dr Justyna Maguś, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. dr hab. Jacek Purchla, prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Janusz Sepioł, Wojciech Sikora i red. Marian Turski, kierownik działu HISTORIA tygodnika „Polityka”.

Stypendium im. Leopolda Ungera powstało z inicjatywy Rodziny Patrona i zostało ustanowione przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku. Patron Stypendium był cenionym dziennikarzem, komentatorem, felietonistą w takich redakcjach jak: „Le Soir”, „International Herald Tribune”, „Kultura”, Radio Wolna Europa, „Gazeta Wyborcza”. W 2009 roku za wybitne osiągnięcia dziennikarskie oraz kultywowanie dziedzictwa paryskiej „Kultury” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z którym był związany przez wiele lat.

Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Reklama