O Polityce

Rosyjski pozew oddalony

Polityka

Informujemy, że 19 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny (w składzie: sędzia Magdalena Kubczak, protokolant: sekr. sąd. Beata Turkiewicz) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2022 r. w Warszawie sprawy z powództwa spółki KTK Polska sp. z o.o. w Gdańsku przeciwko spółce POLITYKA sp. z o.o. SKA w Warszawie i Grzegorzowi Rzeczkowskiemu o ochronę dóbr osobistych oddalił powództwo i zasądził od spółki KTK Polska na rzecz POLITYKI oraz Grzegorza Rzeczkowskiego kwotę 6472,41 zł tytułem kosztów procesu.

Polityka 32.2022 (3375) z dnia 02.08.2022; Do i od Redakcji; s. 90
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >