O Polityce

Nagrody Historyczne POLITYKI: startujemy z kolejną edycją!

Na zgłoszenia czekamy do 3 lutego 2023 r. Na zgłoszenia czekamy do 3 lutego 2023 r. Polityka

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji Nagród Historycznych POLITYKI. Nagrody przyznawane są za książki dotyczące najnowszej historii Polski (po 1914 r.) w czterech kategoriach:

• Prace naukowe

• Prace popularnonaukowe

• Wydawnictwa źródłowe

• Pamiętniki, relacje, wspomnienia.

Zgłoszenia powinny dotyczyć książek i publikacji, które w metryczce mają wpisany rok wydania 2022. Nie nagradzamy wznowień i reedycji, w przypadku wydawnictw kilkutomowych wydawanych na przestrzeni lat czekamy na ukazanie się ostatniego tomu. Dopuszczamy do konkursu przetłumaczone na język polski książki autorów zagranicznych.

Nie jest wymagany specjalny formularz – prosimy o sporządzenie listy zgłaszanych pozycji (autor, tytuł, wydawnictwo, kontakt telefoniczno-mailowy) i wysłanie jej na adres mailowy: nh@polityka.pl. W przypadku prac naukowych (monografii) pożądane jest dołączenie recenzji naukowej (również wewnętrznych) książki. Na zgłoszenia czekamy do 3 lutego 2023 r.

Dodatkowo prosimy o przesyłanie dwóch egzemplarzy każdej zgłoszonej pozycji na adres naszej redakcji: Tygodnik POLITYKA, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa, z dopiskiem: Nagrody Historyczne POLITYKI. (Organizator może się też zwrócić z prośbą o przesłanie tytułów w wersji elektronicznej).

Przyznanie Nagród nastąpi w maju 2023 r. W składzie obecnego Jury zasiadają: dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski (Przewodniczący), prof. Wiesław Władyka, dr hab. Marcin Zaremba.

Nagrody Historyczne POLITYKI to najstarsza w Polsce nagroda przyznawana publikacjom dotyczącym najnowszej historii Polski. Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane 64 lata temu. Nagród nie przyznano tylko dwukrotnie: w 1965 i 1981 r. Przez przeszło sześć dekad POLITYKA nagrodziła łącznie ponad 200 autorów. W skład Jury przyznającego Nagrody Historyczne wchodzą wybitni polscy historycy oraz przedstawiciele tygodnika POLITYKA, a wyróżnione prace – w ogromnej większości – weszły na trwałe do polskiej historiografii. W przeszłości grono jurorów zasilali profesorowie: Włodzimierz Borodziej, Krystyna Kersten, Juliusz Bardach, Wojciech Wrzesiński, Jerzy Holzer, Stefan Kieniewicz, Feliks Tych, Jerzy Tomaszewski, Czesław Madajczyk, Jerzy Topolski.

Polityka 50.2022 (3393) z dnia 06.12.2022; Do i od Redakcji; s. 115
Reklama
Reklama