Patronaty

Wykluczeni? - Niewykluczeni?

Od 30 września do 3 października zapraszamy na przedstawiany w stolicy program WYKLUCZENI? - NIEWYKLUCZENI?, będący sekwencją zdarzeń artystycznych, spotkań, dyskusji i warsztatów, których spoiwem jest motyw wykluczenia społecznego.

Inspiracją do zaprojektowania tego programu było ogłoszenie przez Parlament Europejski roku 2010 – Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, a głównym celem uwrażliwienie na rozmaite przejawy wykluczenia.

Polscy artyści i humaniści od dawna zwracali uwagę na rejony ubóstwa, nierówności, izolowania mniejszości. Ta właśnie problematyka znalazła się przed laty w centrum sławnych seminariów prof. Marii Janion na Uniwersytecie Gdańskim, które – jak ocenia pani profesor – były „laboratorium samodzielnego myślenia i kulturowej empatii. Do atmosfery tamtych spotkań chcemy nawiązać, proponując debaty i spotkania z artystami, w których twórczości pojawiają się wątki społecznego wykluczenia.

Program zainauguruje 30 września w Domu Dziennikarza sesja, Wykluczeni, droga bez powrotu? „Standardy myślowe, określające, czym jest, a czym nie jest wykluczenie, pierwszy bodaj próbował wyznaczyć Sofokles w (Antygonie) i od razu wypadło to niejednoznacznie – zauważa Tomasz Miłkowski, moderator sesji, która ukaże, w jaki sposób polscy artyści teatru i filmu odpowiadają na rozmaite przejawy wykluczenia ekonomicznego i rasowego.

W tym samym dniu zostanie otwarta wystawa w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej Drohobycz bez Schulza, opowieść „o mieście, które niszczy pamięć o swym najwybitniejszym artyście, ale też o tych, którzy są tej pamięci strażnikami” - jak zapowiadają Jan Bończa-Szabłowski i Maciej Starczewski, jej autorzy. Po wernisażu odbędzie się panel dyskusyjny Z Drohobycza do Dukli o refleksach twórczości Schulza w prozie Andrzeja Stasiuka.

Nazajutrz zapraszamy na warsztaty teatralne dla młodzieży i spektakl według Dziennika Witolda Gombrowicza w wykonaniu Andrzeja Seweryna.

W sobotę, 2 października, w siedzibie redakcji „Polityki” forum dyskusyjne Wykluczone – niewykluczone? - Miejsce i rola kobiet we współczesnej rzeczywistości”, która ma ukazać, jak zapowiada jej moderator Jarosław Makowski, „w jakim stopniu obszary naszego życia społecznego – od kultury poczynając, poprzez politykę, a na ekonomii kończąc – wciąż są polami, z których wykluczane są kobiety. Ważnym akcentem programu będzie też koncert Kimkolwiek jesteś, jesteś kochany Fundacji Anny Dymnej, bo jak podkreśla artystka „Ci, których wciąż często wykluczamy, nie zauważamy, ignorujemy, mogą być dla nas prawdziwymi skarbami” i o tym będzie się można przekonać.

Nie znam społeczeństwa, w którym nie byłoby jakichś mechanizmów wykluczania mniejszości” - pisze Stefan Chwin, z którym spotkanie - z udziałem Jana Peszka - w Centralnym Basenie Artystycznym stanie się swego rodzaju puentą programu, który tego wieczora zwieńczy koncert chóru prawosławnego „Horyna” w cerkwi św. Marii Magdaleny na Pradze.

WEJŚCIÓWKI NA WSZYSTKIE WYDARZENIA SĄ BEZPŁATNE. MOŻNA JE ODEBRAĆ OD DNIA 16.09.2010 r.:

Punkt Informacji Kulturalnej - Warszawa, Plac Konstytucji 4 tel. 22 629 84 89

Kasy Eventim - Warszawa, al. Jerozolimskie 25

Szczegóły na stronie www.wykluczeni.eu

Reklama
Reklama