FORUM III WIEKU - XXI Forum Ekonomiczne
Krynica Zdrój i Nowy Sącz 7-10 września 2011
promocja/Polityka

Polityka

Polityka

Polityka

Juz  kolejny raz  w tym roku organizowane jest Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Inicjatywa  utworzenia specjalistycznego Forum została przedstawiona przez środowisko uniwersytetów trzeciego wieku – Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku- Radzie Programowej Forum Ekonomicznego pod przewodnictwem Zygmunta Berdychowskiego i zyskała akceptację.  W ostatnich latach szczególnie uzewnętrzniła się w naszym kraju działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W ponad  300 UTW zrzeszonych jest ok.100 tys. słuchaczy, osób starszych 50+. To niespotykany na skalę europejską fenomen otwartości na wiedzę i kształcenie ustawiczne aktywnych   przedstawicieli starszego pokolenia Polaków. To także przykład rozwijającego się społeczeństwa obywatelskiego, którego przedstawiciele  chcą uczestniczyć w ważnych dyskusjach i debatach o przyszłości.

Celem  Forum III Wieku   jest zwrócenie uwagi na wyzwania  zw. z procesami demograficznymi  w Europie  i na świecie oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo - naukowych, organizacji pozarządowych a także  środowisk gospodarczych do wypracowania systemowych rozwiązań  problemów  starzejącego się społeczeństwa.

W ub. roku w ramach „polskiego Davos", w Krynicy-Zdroju odbył się panel pod nazwą„Europa wobec problemu starzejącego się społeczeństwa". Dyskutowano  o zmianach demograficznych, rynku pracy, systemach zabezpieczenia społecznego i ochronie zdrowia w kontekście starzejącego się społeczeństwa, a także kształceniu ustawicznym seniorów.  Panel cieszył się  cieszył się ogromnym zainteresowaniem. ( w zal. foto )
Wobec dużego zainteresowania tematyką obrad Forum III Wieku, w tym roku  poszerzono formułę Forum III Wieku.W Krynicy  w ramach „polskiego Davos",  zaplanowano w piątek 8.09.

2 panele:

 godz. 13.30-14.45    -  Stary Dom Zdrojowy, Sala Restauracyjna  

„Wolontariat III wieku- wykorzystanie doświadczeń i aktywności seniorów w środowisku lokalnym”  w związku z Europejskim Rokiem Wolontariatu 2011
Tezy: Coraz większą uwagę zwraca się na potencjał, jakim dysponują osoby starsze - ich doświadczenie, aktywność, wolny czas. Seniorzy mają coraz więcej możliwości do działania jako wolontariusze, a nie jedynie do korzystania z pracy innych wolontariuszy. Aktywność  wolontariatu seniorów   może   przynosić  wymierne korzyści społeczności lokalnej.

 

oraz     

 godz. 14.55-16.10  –  Stary Dom Zdrojowy, Sala Prezydencka  

„Srebrna gospodarka: Rynek produktów i usług dla osób starszych”,

Tezy: Do problemu starzejącego się społeczeństwa rządy i gospodarki krajów europejskich muszą podchodzić z powagą. Ludzie żyją  coraz dłużej. Dlatego zapotrzebowanie na produkty i usługi skierowane do osób starszych będzie rosło. To czego brak  - jest dziś ograniczeniem dla osób starszych. Wkrótce może stać się szansą dla rynku. Powstają rządowe  programy skierowane do osób 50+ i  równolegle z nimi reaguje rynek, przygotowując ofertę dla  starszego pokolenia

 i  w Nowym Sączu   (w piątek i w sobotę )

 warsztaty Forum dla liderów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z następującymi tematami:

         działania w ramach regionów - przygotowanie do przebiegu przedsięwzięcia - Rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod honorowym patronatem Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej.

         kreowanie pozytywnego wizerunku UTW w środowisku lokalnym i regionie (public relations)

         nawiązywanie współpracy z UTW w Europie - przykłady dobrych praktyki

         wypracowanie skutecznej metody aktywizacji osób starszych poprzez działalność woluntarystyczną,

         rak skuteczniej pozyskiwać środki zewnętrzne na działalność UTW poprzez przygotowywanie lepszych projektów?

         starzejące się społeczeństwa  -  wyzwanie dla  regionów, Polski  i Europy

oraz

Konferencja Forum III Wieku  „Polityka senioralna - wyzwania, problemy, zagrożenia.”
Miejsce: Nowy Sącz  Miasteczko Galicyjskie  godz. 9.00 (sobota)
Uczestnikami Forum III Wieku będą liderzy uniwersytetów trzeciego wieku z kraju i zagranicy, a także przedstawiciele innych organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego, przedstawiciele rządu i parlamentu, oraz jednostek samorządu terytorialne a także media.

GŁÓWNYM PARTNEREM FORUM III WIEKU JEST WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Patronaty honorowe objęli :Jolanta Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Radziszewska Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, prof. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich

oraz Jan Golonka Starosta Nowosądecki i Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza

 Patronaty medialne:
Dziennik Polski, Tygodnik Polityka – 3.Dzień Forum III Wieku Nowy Sącz, Telewizja Kablowa Insat Nowy Sącz,  RTK Nowy Sącz, Radio RDN Małopolska
W załączeniu: Program ramowy FIIIW

                                                                                           Wiesława Borczyk

                                                                                              Prezes Zarządu 

                                                                Sądeckiego UTW  Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW 

 

Ramowy program
Forum III Wieku na  XXI Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju i Nowym Sączu  w dniach 08 -10 września 2011 r. 

Dzień 1                                    

08 września 2011 (czwartek), Nowy Sącz Miasteczko Galicyjskie
Godz. popołudniowe – przyjazd uczestników do Nowego Sącza- Miasteczko Galicyjskie, kolacja i spotkanie organizacyjne. Planuje się, że w Forum weźmie udział ok.150 uczestników.

Dzień 2

09 września 2011 (piątek), Krynica Zdrój-Nowy Sącz
godz. 7.00 śniadanie.

godz. 7.30 wyjazd do Krynicy - Zdrój na XXI Forum Ekonomiczne – Forum III Wieku.

Program merytoryczny:

godz. 9.00-10.30 – udział w sesji plenarnej Forum Ekonomicznego

od godz. 10.30- 13.00 udział w panelach Forum Ekonomicznego wg wyboru uczestników.

Panele na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój organizowane   przez  Sądecki UTW  i Federację UTW:

Godz.13.30-14.45

Panel dyskusyjny: Wolontariat III wieku – wykorzystanie doświadczeń i aktywności seniorów w środowisku lokalnym

Godz. 14.55 -16.10

Panel dyskusyjny:  Srebrna gospodarka: Rynek produktów i usług dla osób starszych

w godz. popołudniowych  wyjazd do Nowego Sącza.

obiad

godz.17.00 - 19.00 WARSZTATY  dla  liderów UTW – w grupach 15 osobowych.

godz. 19.00 kolacja

 

Dzień 3

10 września 2011 (sobota)   NOWY SACZ Miasteczko Galicyjskie

 godz. 9.00 - 11.00 Forum III Wieku – KONFERENCJA

Panel dyskusyjny: Polityka senioralna - wyzwania, problemy, zagrożenia

 

godz. 11.00- 11.45 Przerwa kawowa - catering regionalny

godz.12.00-14.30 WARSZTATY dla  liderów UTW – w grupach 15 osobowych.

godz. 15.15 – 16.00 obiad

godz.16.00 -16.30  Podsumowanie Forum III Wieku – Organizatorzy: Sądecki UTW i Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW

         

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj