Patronaty

Creatio Ex Legendo

Warszawski Międzynarodowy Festiwal Kultury Filozoficznej „Creatio Ex Legendo”(z łac. „tworzenie z czytania”), który odbędzie się w dniach 6-12 maja stanowi część społecznego i nie komercyjnego Projektu Edukacji Filozoficznej LEGO-LOGOS.

Festiwal będzie imprezą cykliczną, organizowaną w różnych stolicach europejskich. Tegoroczny Festiwal odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki, spodziewamy się ponad 120 000 gości i uczestników z Warszawy, Polski i Europy. Projekt LEGO-LOGOS stanowi przedsięwzięciem unikatowym w skali światowej i jest w pełni owocem polskiej, niezależnej myśli filozoficznej. Projekt realizowany jest z dużym powodzeniem w szkołach Wilanowa, Bemowa oraz Torunia, ciesząc się nie słabnącym zainteresowaniem polskiej i zagranicznej opinii publicznej, nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz mediów. Projekt LEGO-LOGOS adaptuje naturalne środowisko zabawy dziecka (tu zabawy klockami) do nauczania filozofii i filozofowania sensu stricto.

Punkt wyjścia zajęć stanowi lektura klasycznych tekstów filozoficznych, które następnie zostają zamienione przez uczestników zajęć w budowle z klocków. Uczniowie mają zadanie zbudować z klocków to jak zrozumieli przeczytany tekst. Dokładna analiza budowli i ich porównywanie z tekstami doprowadza uczniów do głębszego zrozumienia omawianych tekstów oraz przedstawienia samodzielnych i twórczych wizji ich filozoficznej i artystycznej interpretacji.

Wśród czytanych na zajęciach autorów znajdują się między innymi pisma filozofów antycznych Platona, Arystotelesa, Cycerona, Marka Aureliusza, a także późniejszych, Leonarda Da Vinci i Kartezjusza.

Nadrzędnym celem Projektu i Festiwalu jest wspieranie kultury filozoficznej i artystycznej w Europie oraz poprawa jakości pracy szkoły, przede wszystkim poprzez doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozwijanie zdolności do kreatywnego myślenia i twórczości artystycznej, przeciwdziałanie zjawisku wtórnego analfabetyzmu i przemocy w szkole oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z wsi i małych miejscowości, a także z tzw. środowisk zaniedbanych.

Ważnym zadaniem Festiwalu jest także umożliwienie spotkania dzieci i młodzieży różnych narodowości i kultur, aby u źródeł antycznej filozofii odnaleźć inspirację do wspólnego działania, a przede wszystkim tworzenia nowej, żywej filozofii, która stanie się cennym wsparciem w życiu młodych ludzi.

Cele Festiwalu:

Ogólne:

• propagowanie europejskiej kultury filozoficznej
• przeciwdziałanie zjawisku wtórnego analfabetyzmu
• przeciwdziałanie zjawisku przemocy w szkole poprzez budowę kultury dialogu jako formy rozwiązywania problemów
• poprawa jakości pracy polskiej szkoły

Dzieci i młodzież:

• rozwijanie naturalnych zdolności do kreatywnego myślenia
• doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
• rozwijanie umiejętności logicznego wnioskowania
• kształcenie sprawności prowadzenia dialogu
• inspirowanie do twórczości artystycznej

Rodzice:

• inspirowanie rodziców do twórczej pracy nad rozwojem dziecka
• wzmacnianie więzi rodzic-dziecko poprzez kształcenie zdolności rozumienia twórczości dziecka
• zachęcanie rodziców do współpracy z w zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej

Nauczyciele:

• motywowanie do wypracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych
• wspieranie nauczycieli w procesie podnoszenia wiedzy ogólnej i umiejętności zawodowych
• umożliwienie nauczycielom działań dających szanse samorealizacji

Biuro Organizacji Festiwalu Creatio Ex Legendo
pok. 2712, piętro XXVII
Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
PL 00-901 Warszawa, POLSKA
Tel. (22) 656-67-50
Fax (22) 656-67-50
E-Mail: festival@lego-logos.pl

 

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną