Multimedialna sala konferencyjna tygodnika POLITYKA

Mutimedialna sala konferencyjna tygodnika POLITYKA
Sala konferencyjna Polityki idealnie nadaje się do prowadzenia szkoleń, konferencji, pokazów, debat i dyskusji.Przystosowana jest do potrzeb niepełnosprawnych. Dla stałych klientów atrakcyjne zniżki.Zapraszamy!
Atutem jest dzienne oświetlenie z żaluzjami sterowanymi  elektronicznie.
LESZEL ZYCH/Polityka

Atutem jest dzienne oświetlenie z żaluzjami sterowanymi elektronicznie.

Sala multimedialna POLITYKI znajduje się w budynku redakcji przy ul. Słupeckiej 6 w Warszawie. Dojazd z Dworca Centralnego zajmuje tutaj niespełna kwadrans (obok linie tramwajowe, autobusy). Zlokalizowana jest na parterze budnku, posiada osobne wejście z dużym holem, własną  szatnią, toaletami i recepcją. Dzięki temu organizatorzy imprez dysponują pełną swobodą.

Zapewniamy obsługę techniczną sali przystosowanej do tłumaczeń symultanicznych (dwie wbudowane kabiny). Sala dysponuje warunkami do prowadzenia internetowych transmisji (internet 8 Mbit). Prócz nagłośnienia sala jest wypożana m.in. w projektor multimedialny, multifon, ekrany LCD i kamerę ( projekcja dla osób siedzących w dalszych rzędach). Pomieszczenie przewidziane dla 120 osób (krzesła w układzie teatralnym).

Cennik:

2800 zł wynajem całodniowy
1500 zł wynajem do 4 godzin
(nagłośnienie, projektor, ekran w cenie)

Zniżki dla stałych klientów.
Do cen należy doliczyć 23% VAT.

Kontakt i rezerwacja:

Ewa Wyrzykowska: (22) 451 61 30, e.wyrzykowska@polityka.pl

 

 


WARUNKI REZERWACJI

1.    Korzystający jest zobowiązany każdorazowo dokonywać rezerwacji sali konferencyjnej w formie pisemnej. Zgłoszenie rezerwacji powinno zawierać następującego elementy:
a) nazwę Korzystającego
b) datę oraz godzinę korzystania
c) czas korzystania oraz zakres korzystania z urządzeń technicznych (np.kabiny tłumaczy, mikrofonów itp.)
d) dane do faktury
2.    Rezerwację prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres p. Ewy Wyrzykowskiej e.wyrzykowska@polityka.pl
3.    Rezerwacja wiąże strony po potwierdzeniu rezerwacji przez POLITYKĘ w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7
4.    W przypadku rezerwacji sali na więcej niż 7 dni przed terminem, obowiązuje płatność zaliczki wynoszącej 50% ustalonej przez strony stawki wynajmu sali.
5.    W przypadku anulacji rezerwacji przez Korzystającego w terminie krótszym niż 5 dni zaliczka nie podlega zwrotowi.
Płatność zaliczki następuje na podstawie faktury pro forma przelewem na konto POLITYKI 71 1750 0009 0000 0000 1004 2682
6.    W momencie otrzymania płatności zaliczki przez POLITYKĘ rezerwację uznaje się za potwierdzoną.
7.    W przypadku braku płatności POLITYKA uznaje rezerwację za anulowaną.
8.    Płatność pozostałej kwoty następuje na podstawie wystawionej przez POLITYKĘ faktury VAT w dniu wykorzystania sali.
9.    W przypadku przedłużenia czasu wynajmu sali, za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę POLITYKA pobierze dodatkową opłatę w wysokości 200 zł / godzina.
10.    Wszelkie dodatkowe usługi związane z organizacją przerw kawowych oraz posiłków muszą być uprzednio zgłoszone i są dodatkowo płatne zgodnie z ofertą POLITYKI.
Obowiązki i odpowiedzialność Korzystającego
1.    Korzystający zobowiązuje się do używania sali konferencyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegając przepisów bhp i ppoż.
2.    Korzystający poinformuje POLITYKĘ o ramowym programie spotkania z uwzględnieniem przerw oraz planowanych posiłków.
3.    Bez zgody POLITYKI Korzystający nie może wprowadzać żadnych zmian w udostępnionej sali konferencyjnej, w tym w szczególności umieszczać w sposób trwały znaków graficznych oraz informacji dotyczących Korzystającego.
4.    Korzystający nie jest uprawniony do oddania sali konferencyjnej do korzystania osobom trzecim bez zgody POLITYKI wyrażonej na piśmie.
5.    Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i usterki powstałe w trakcie użytkowania przez niego sali konferencyjnej.
6.    W przypadku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Korzystający zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy szkód.
7.    Każdorazowo przez rozpoczęciem użytkowania sali konferencyjnej, Korzystający jest zobowiązany do zgłaszania dostrzeżonych szkód i usterek.
8.    Każdorazowo Korzystający jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania szkód i usterek powstałych w trakcie użytkowania sali konferencyjnej.
9.    Każdorazowo po użytkowaniu sali konferencyjnej przez Korzystającego POLITYKA dokona sprawdzenia stanu sali konferencyjnej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek szkód lub usterek sporządzi na tę okoliczność  protokół, który będzie podpisany przez obydwie strony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas na:

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną