Jaka Europa po kryzysie?

III Debata Europejska pt. Jaka Europa po kryzysie?
W sali multimedialnej POLITYKI, 17 listopada 2011 r. miała miejsce III Debata Europejska pt. „Jaka Europa po kryzysie?”. Organizatorami spotkania byli: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Ośrodek Kultury Francuskiej.
Polityka

W rozmowie udział wzięli:

ADAM KRZEMIŃSKI
Publicysta tygodnika Polityka, specjalista od spraw europejskich i polsko-niemieckich. Swoje analizy publikuje w Polsce i w Niemczech (Die Zeit, Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Tagesspiegel). Autor wielu książek. Najnowsza wydana w 2010 r. – po polsku i niemiecku – Lekcje dialogu. Nagrody i wyróżnienia: Medal Goethego (1993), Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego (1999), nagroda Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2006), nagroda im. Samuela Bogumiła Linde miast partnerskich Torunia i Getyngi za zasługi dla dialogu między kulturami polską i niemiecką (2010).

Paneliści
LAJOS BOKROS
Ekonomista, członek Parlamentu Europejskiego. Dyplom doktora ekonomii i finansów uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie. W latach 1990-91 był dyrektorem Państwowej Agencji Nieruchomości, a następnie w latach 1991-1995 obejmował stanowisko prezesa Banku Budapeszteńskiego. W latach 1995-96 pełnił funkcję Ministra Finansów. Lajos Bokros wykłada na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, Uniwersytecie Babes-Bolyai w Klużu-Napoce oraz Akademii Nauk Ekonomicznych w Bukareszcie. W 2009 r. został wybrany na posła Parlamentu Europejskiego, gdzie zasiada w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów; jest członkiem Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej.

STANISŁAW GOMUŁKA
Ekonomista, od 1970 do 2005 roku był pracownikiem naukowym Wydziału Ekonomii w London School of Economics. Wykładał na wielu uniwersytetach: Columbia, Harvard, Pensylvania oraz uniwersytecie Stanforda w USA, w holenderskim Institute for Advanced Study oraz na węgierskim Central European University. W 1989 roku doradzał polskiemu rządowi i był członkiem zespołu, który opracował tzw. plan Balcerowicza. W latach 1989-2002 pracował jako doradca polskiego Ministerstwa Finansów, oraz jako doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W latach 1989-1995 negocjował w imieniu Polski z MFW w sprawie wszystkich programów makroekonomicznych, a w latach 1990-1992 negocjował z Klubem Paryskim i Klubem Londyńskim plan redukcji polskiego długu. Od maja 2008 jest głównym ekonomistą Business Centre Club.

JÉRÔME SGARD
Kierownik badań naukowych w Ośrodku nauk i badań międzynarodowych (CERI) w Sciences Po. Absolwent uniwersytetów Grenoble oraz Paris-Nanterre, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Pracował jako ekonomista w Société Générale oraz prowadził badania w paryskim Osrodku studiów prospektywnych i informacji międzynarodowych (CEPII). Przedmiotem jego badań była transformacja gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej oraz kryzysy i reformy gospodarcze na rynkach wschodzących. Ostatnio pracuje nad międzynarodową ekonomią polityczną, m.in. MFW, historią ekonomiczną oraz instytucjami kapitalistycznymi. Tym zagadnieniom poświęcił m.in. dwie książki : Europe de l’Est. La tradition économique, Paris, Flammarion, 1997 oraz L’Economie de la panique. Faire face aux crises financières, Paris, La Découverte, 2002.

MACIEJ WITUCKI
Prezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, prezes Telekomunikacji Polskiej; przewodniczący Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego, które inicjuje dyskusje o kierunkach rozwoju Polski w obszarze gospodarki, polityki, nauki, edukacji oraz tożsamości Polaków; członek Rady Centrum im. prof. Bronisława Geremka.

 

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj