Film: Jerzy Baczyński, Redaktor Naczelny POLITYKI, zapowiada noworoczny numer. więcej
Bartek Orlicki / Polityka