Polska droga przez stalinizm
Dzieło Józefa Stalina było konstrukcją solidną. Zanim zajmiemy się w kolejnych artykułach poszczególnymi elementami tej budowli w powojennej Polsce, rzućmy okiem na całość.
Pochód 1-majowy w Warszawie, 1955 r. Manifestanci niosą portrety ( od lewej) Bolesława Bieruta, Aleksandra Zawadzkiego, Józefa Cyrankiewicza oraz marszałka Konstantego Rokossowskiego.
Zdzislaw Wdowiński/Forum

Pochód 1-majowy w Warszawie, 1955 r. Manifestanci niosą portrety ( od lewej) Bolesława Bieruta, Aleksandra Zawadzkiego, Józefa Cyrankiewicza oraz marszałka Konstantego Rokossowskiego.

Stalinizm.

Stalinizm można określić jako system oparty na upaństwowieniu gospodarki i rozciągnięciu – przy użyciu przemocy – kontroli państwa nad całym życiem społecznym (w najszerszym tego słowa znaczeniu) oraz na przejęciu omnipotentnego państwa w monopolistyczne władanie przez – scentralizowaną, zhierarchizowaną, opartą na zasadzie wodzowskiej – partię komunistyczną, która legitymizowała się wizją światowej rewolucji i spełnienia utopii.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj