Pomocnik Historyczny

Polska droga przez stalinizm

Pochód 1-majowy w Warszawie, 1955 r. Manifestanci niosą portrety ( od lewej) Bolesława Bieruta, Aleksandra Zawadzkiego, Józefa Cyrankiewicza oraz marszałka Konstantego Rokossowskiego. Pochód 1-majowy w Warszawie, 1955 r. Manifestanci niosą portrety ( od lewej) Bolesława Bieruta, Aleksandra Zawadzkiego, Józefa Cyrankiewicza oraz marszałka Konstantego Rokossowskiego. Zdzislaw Wdowiński / Forum
Dzieło Józefa Stalina było konstrukcją solidną. Zanim zajmiemy się w kolejnych artykułach poszczególnymi elementami tej budowli w powojennej Polsce, rzućmy okiem na całość.
Żołnierze Armii Czerwonej na ziemiach polskich, 1945 r.The Dmitri Baltermants Collection/Corbis Żołnierze Armii Czerwonej na ziemiach polskich, 1945 r.

Stalinizm.

Stalinizm można określić jako system oparty na upaństwowieniu gospodarki i rozciągnięciu – przy użyciu przemocy – kontroli państwa nad całym życiem społecznym (w najszerszym tego słowa znaczeniu) oraz na przejęciu omnipotentnego państwa w monopolistyczne władanie przez – scentralizowaną, zhierarchizowaną, opartą na zasadzie wodzowskiej – partię komunistyczną, która legitymizowała się wizją światowej rewolucji i spełnienia utopii.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; CZYM BYŁ STALINIZM; s. 8