Pomocnik Historyczny

Mistycy chasydzi

„Wesele żydowskie” - obraz olejny Wincentego Smokowskiego z 1858 r. „Wesele żydowskie” - obraz olejny Wincentego Smokowskiego z 1858 r. AN
Szczególne miejsce w dziejach religii Żydów zajmuje chasydyzm, określany w historiografii geograficznie – polskim lub wschodnioeuropejskim bądź, od określenia założyciela ruchu, besztiańskim.
Sabbataj Cwi - grawiura z 1666 r.Albert Harlingue/Roger-Viollet/AN Sabbataj Cwi - grawiura z 1666 r.

Israel ben Eliezer – Baal Szem Tow – Beszt. Pojęcia chasydu (hebr. hasid – pobożny) i chasydyzmu jako ideologii dążących do pogłębionej religijności, związane są z wieloma ruchami religijnymi w łonie judaizmu na przestrzeni wieków. Chasydyzm polski to ruch religijno-odrodzeniowy powstały w połowie XVIII w. na południowo-wschodnich kresach Rzeczpospolitej, Podolu i Wołyniu, który istnieje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Pomocnik Historyczny „Historia Żydów polskich” (100070) z dnia 01.04.2013; Polin; s. 44
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Dołączam

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >