Pomocnik Historyczny

Rządy prawa, a nie ludzi

Sala sądu w Albany; drzeworyt z 1868 r. Sala sądu w Albany; drzeworyt z 1868 r. The Granger Collection / BEW
Choć w Konstytucji nie zapisano zasady demokracji ani rządów prawa, od samego początku ideą podstawową państwowości amerykańskiej, obok zasady republikanizmu, była właśnie zasada rządów prawa.
Uliczny lincz w Nowym Jorku w 1863 r.; grafika z epoki.The Granger Collection/BEW Uliczny lincz w Nowym Jorku w 1863 r.; grafika z epoki.

Wzorzec anglosaski. Common law i zasada rządów prawa. Pomimo odrzucenia wielu brytyjskich rozwiązań ustrojowych, Ojcowie Założyciele skonstruowali najważniejsze instytucje prawne nowego państwa, czerpiąc wzorce z modelu anglosaskiego (common law), co jest widoczne zarówno w strukturze władzy sądowniczej, kształcie wymiaru sprawiedliwości oraz w konkretnych unormowaniach dotyczących poszczególnych gałęzi prawa, w tym szczególnie prawa karnego.

Pomocnik Historyczny „Stany Zjednoczone Ameryki” (100076) z dnia 02.12.2013; Narodziny potęgi; s. 105
Reklama