Pomocnik Historyczny

Staroobrzędowcy, skopcy, chłystowie

Obrońcy starego prawosławia

Grupa starowierców z okolic Niżnego Nowogrodu; fotografia z 1890 r. Grupa starowierców z okolic Niżnego Nowogrodu; fotografia z 1890 r. Getty Images
Skopcy; fotografie z pocz. XX w.AN Skopcy; fotografie z pocz. XX w.

W XVII w. patriarcha Nikon przeprowadził reformę wiary w Rosji. Chodziło mu o zbliżenie prawosławia rosyjskiego do obrządku greckiego, bo Grecja była (i pozostaje) ważnym centrum prawosławnym. Reforma napotkała silny opór. Buntowników przezwano starowierami, obrońcami prawosławia przed zmianami, choć należałoby raczej nazwać ich staroobrzędowcami. W 1666 r. oficjalna Cerkiew ogłosiła ich schizmatykami (po rosyjsku schizma to raskoł, rozłam).

Pomocnik Historyczny „Dzieje Rosjan” (100087) z dnia 11.12.2014; Świt Rusi; s. 59
Oryginalny tytuł tekstu: "Staroobrzędowcy, skopcy, chłystowie"
Reklama