Pomocnik Historyczny

Mit Trzeciego Rzymu

Zoe Paleolog z mężem Iwanem III i dziećmi podczas uroczystości Niedzieli Palmowej, tkanina z XV w. Zoe Paleolog z mężem Iwanem III i dziećmi podczas uroczystości Niedzieli Palmowej, tkanina z XV w. BEW
Od przeszło pięciu wieków mesjanistyczna teoria Moskwy jako Trzeciego Rzymu zachowuje podziwu godną żywotność, ba – w poszczególnych okresach staje się nawet znacznie bardziej popularna niż w dobie swych narodzin.
Medal wybity z okazji urodziin wielkiego księcia Konstantego przez jego matkę Katarzynę II w 1779 r.AN Medal wybity z okazji urodziin wielkiego księcia Konstantego przez jego matkę Katarzynę II w 1779 r.

Pierwsza lekcja ideologii imperialnej. U schyłku wieków średnich władcy moskiewscy, aspirujący do połączenia pod swym berłem wszystkich ruskich dzielnic, utrzymywali z panującą w Carogrodzie (jak – przypomijmy – nazywano Bizancjum/Konstantynopol na średniowiecznej Słowiańszczyźnie) dynastią Paleologów stosunkowo bliskie kontakty. Nie podejmowali też przez dłuższy czas – inaczej niż carowie Bułgarii i Serbii – rywalizacji o prymat w okrojonym i wciąż kurczącym się prawosławnym uniwersum.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Rosjan” (100087) z dnia 11.12.2014; Świt Rusi; s. 60