Pomocnik Historyczny

Marynarze poleskiego morza

Dzieje Flotylli Pińskiej

Lekkie kutry uzbrojone w Pińsku. Lekkie kutry uzbrojone w Pińsku. EAST NEWS
Geneza obecności Flotylli Pińskiej na Polesiu sięga pierwszych miesięcy istnienia Marynarki Wojennej w odrodzonej Rzeczpospolitej.
ORP „Generał Szeptycki” i dwa monitory na Prypeci.Narodowe Archiwum Cyfrowe ORP „Generał Szeptycki” i dwa monitory na Prypeci.

Morze Pińskie. Od momentu utworzenia Marynarki Wojennej rozkazem Naczelnika Państwa z 28 listopada 1918 r., do objęcia Pomorza w lutym 1920 r., polskie okręty były obecne jedynie na wodach śródlądowych. Pierwszą formacją w ramach MW była Flotylla Wiślana, sformowana jeszcze pod koniec 1918 r.; drugą zaś właśnie Flotylla Pińska, powstała kilka miesięcy później w obliczu wojny z bolszewicką Rosją.

Potrzeba jej utworzenia wynikała ze specyficznych warunków obszaru, na którym miała operować: mającego duże strategiczne znaczenie dorzecza Prypeci, umożliwiającego komunikację pomiędzy różnymi systemami wodnymi – połączonego z Wisłą i Bałtykiem poprzez Pinę, Kanał Królewski i Bug; z Niemnem poprzez Kanał Ogińskiego i Szczarę; z Morzem Czarnym przez Dniepr, którego Prypeć jest dopływem.

Pomocnik Historyczny „Kresy Rzeczpospolitej” (100092) z dnia 16.03.2015; Kresy II RP; s. 66
Oryginalny tytuł tekstu: "Marynarze poleskiego morza"
Reklama