Pomocnik Historyczny

Podpisali: Stalin i towarzysze

Oryginał notatki szefa NKWD Ławrentija Berii do Józefa Stalina z propozycją wymordowania polskich jeńców, z marca 1940 r., z podpisami Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa i Mikojana. Oryginał notatki szefa NKWD Ławrentija Berii do Józefa Stalina z propozycją wymordowania polskich jeńców, z marca 1940 r., z podpisami Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa i Mikojana. AN
Tłumaczenie dokumentu będącego podstawą zbrodni katyńskiej.

ZSRR P 13 N 144 op Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Ściśle tajne „......” marca 1940 r. z 5. III.40 r Nr 794/B Moskwa

KC WKP(b) Dla towarzysza Stalina

W obozach NKWD ZSRR dla jeńców wojennych i w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi w chwili obecnej przetrzymywana jest wielka liczba byłych oficerów armii polskiej, byłych pracowników polskiej policji i organów wywiadu, członków polskich nacjonalistycznych k–r [kontrrewolucyjnych] partii, członków ujawnionych k–r organizacji powstańczych, zbiegów i in. Wszyscy oni są zawziętymi wrogami władzy sowieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju sowieckiego.

Jeńcy wojenni, oficerowie i policjanci, przebywający w obozach, próbują kontynuować działalność k–r, prowadzą agitację antysowiecką. Każdy z nich tylko oczekuje oswobodzenia, aby uzyskać możliwość aktywnego włączenia się w walkę przeciw władzy sowieckiej.

Organy NKWD w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi wykryły szereg k–r organizacji powstańczych. We wszystkich tych organizacjach k–r aktywną rolę kierowniczą odgrywali byli oficerowie byłej polskiej armii, byli policjanci i żandarmi. Wśród zatrzymanych zbiegów i osób, które naruszyły państwowe granice, wykryto także znaczną liczbę osób, członków k–r organizacji szpiegowskich i powstańczych.

W obozach dla jeńców wojennych przetrzymywanych jest ogółem (nie licząc żołnierzy i kadry podoficerskiej) – 14 736 byłych oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, żandarmów, służby więziennej, osadników i agentów wywiadu – według narodowości: ponad 97 proc.

Pomocnik Historyczny „Kresy Rzeczpospolitej” (100092) z dnia 16.03.2015; Prolog; s. 10
Reklama